Aftalen

  • Startdato: April 2008
  • Reduktionsmål: 2% pr. år
  • Forlængelse: 2018
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Middelfarts websted


Middelfart som Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Middelfart Kommune har valgt at arbejde med indsatser indenfor områderne Klimatilpasning og Ansvarlig Kommune.

Som Ansvarlig Kommune og har Middelfart Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Samtidig lever Middelfart Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017