Aftalen

  • Startdato: April 2008
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Forlængelse: 2018
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Middelfarts websted


Middelfart som Klimakommune Plus+

Middelfart var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Middelfart Kommune havde valgt at arbejde med indsatser inden for områderne Klimatilpasning, Ansvarlig Kommune og Compact of Mayors.

Som Ansvarlig Kommune havde Middelfart Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i sine økonomiske investeringer.

Samtidig lever Middelfart Kommune op til kravene i Global Covenant of Mayors og er dermed med i verdens største klimasamarbejde mellem byer.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2017