Odder som Klimakommune Plus+

Odder var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Odder Kommune havde valgt initiativerne Energirenovering, Ansvarlig Kommune og Klimatilpasning.

Kommunen arbejdede med energirenovering gennem aktiv deltagelse i ECSMV-projektet, der er et samarbejdsprojekt i Region Midtjylland. Projektet havde til formål at effektivisere energiforbruget, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget i små- og mellemstore virksomheder i blandet andet Odder Kommune. Indsatsen bestod af en formidlingsindsats og en tilskudsordning til implementering af grønne forretningsmodeller i små- og mellemstore virksomheder.

Som Ansvarlig Kommune havde Odder Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i sine økonomiske investeringer.

Odder Kommune havde desuden valgt at rejse Saksild folkeskov som et initiativ inden for klimatilpasning. Skoven blev plantet i november 2020 og bliver en naturskov, der får lov at udvikle sig i eget tempo og uden gødning og sprøjtning. De 3,2 hektar skov tilplantes med knap 40 forskellige træ- og buskarter. Skoven skal ses i forlængelse af indsamlingsshowet ’Danmark planter træer’, der blandt andet samlede penge ind til rejsning af folkeskov. Her bød Odder Kommune ind med et areal i Saksild, som altså omdannes fra dyrket landbrugsjord til skov.

Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020