Odder som Klimakommune Plus+

Odder er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune-konceptet. Kommunen skal have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Odder Kommune har valgt initiativerne Energirenovering, Ansvarlig Kommune og Klimatilpasning.

Kommunen arbejder med energirenovering gennem aktiv deltagelse i ECSMV-projektet, der er et samarbejdsprojekt i Region Midtjylland. Projektet har til formål at effektivisere energiforbruget, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget i små- og mellemstore virksomheder i blandet andet Odder Kommune. Indsatsen består af en formidlingsindsats og en tilskudsordning til implementering af grønne forretningsmodeller i små- og mellemstore virksomheder.

Som Ansvarlig Kommune har Odder Kommune taget en principbeslutning om ikke at støtte den fossile brændselsindustri i deres økonomiske investeringer.

Odder Kommune har desuden valgt at rejse Saksild folkeskov som et initiativ inden for klimatilpasning. Skoven plantes i november 2020 og bliver en naturskov, der får lov at udvikle sig i eget tempo og uden gødning og sprøjtning. De 3,2 hektar skov tilplantes med knap 40 forskellige træ- og buskarter. Skoven skal ses i forlængelse af indsamlingsshowet ’Danmark planter træer’, der blandt andet samlede penge ind til rejsning af folkeskov. Her bød Odder Kommune ind med et areal i Saksild, som altså nu omdannes fra dyrket landbrugsjord til skov.

Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2020