*Kilde: Energistyrelsen

**I infogrammet er udledningen for 2019 opgivet uden medregning af buskørsel (Fynbus).

Aftalen

  • Startdato: Oktober 2013
  • Reduktionsmål: 2% pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

Kommunens websted

DN-Svendborg websted


Svendborg som Klimakommune Plus+

Svendborg Kommune er Klimakommune Plus+

Med Klimakommune Plus+ har kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere kan imødekommes og anerkendes i klimakommune konceptet. Kommunen skal have initiativer indenfor mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Svendborg Kommune har indsatser, der fremmer energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

Herudover har Svendborg Kommune valgt at arbejde med klimatilpasning gennem skovrejsning. Her forventes en CO2-reduktion på 20-30 tons/år. Effekten vil øges år for år, da der er planer om løbende at etablere mere ny skov.


Læs mere om Klimakommune PLUS kriterierne her

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2016