*Kilde: Energistyrelsen

**I infogrammet er udledningen for 2019 opgivet uden medregning af buskørsel (Fynbus).

Aftalen

  • Startdato: Oktober 2013
  • Reduktionsmål: To procent pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025 (Klimakommune-projektet blev dog udfaset i april 2021)

Kommunens websted

DN-Svendborg websted


Svendborg som Klimakommune Plus+

Svendborg Kommune var Klimakommune Plus+.

Med Klimakommune Plus+ havde kommunerne mulighed for at få anerkendt klimainitiativer, der rakte ud over kommunens egen virksomhed, og som var initiativer rettet mod borgere og virksomheder, fysiske omgivelser eller bredere. Disse kunne imødekommes og anerkendes i Klimakommune Plus+ konceptet. Kommunen skulle have initiativer inden for mindst to af seks områder for at blive Klimakommune Plus+ (Energirenovering, Grønne Indkøb, Klimatilpasning, Økologi, Ansvarlig Kommune, Global Covenant of Mayors).

Svendborg Kommune havde indsatser, der fremmede energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer.

Herudover havde Svendborg Kommune valgt at arbejde med klimatilpasning gennem skovrejsning. Her forventedes en CO2-reduktion på 20-30 tons/år. Effekten forventedes at stige år for år.


Læs mere om Klimakommune Plus-kriterierne her:

Klimakommune Plus+ Aftalen

  • Startår: 2016