Hvert år producerer hver dansker 842 kilo affald. Det gør danskerne til et af de mest affaldsgenererende folkefærd i Europa, ifølge EU's statistikkontor.

Den udvikling skal vi vende. For affaldet er ikke kun et problem, når det havner i naturen. Det skader også klimaet, når alle produkterne skal produceres - for bare at blive smidt ud.

Læs også: 5 gode råd til at mindske dit take away-affald

Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening er derfor gået sammen om at finde veje til at mindske mængden af affald, generere mindre spild og genbruge mere.

Cirkulære forretningsmodeller kan reducere affaldsmængder og CO2-udledning

Omkring halvdelen af de samlede globale udledninger af drivhusgasser og mere end 90 procent af tabet af biodiversitet skyldes, at vi udvinder og forarbejder naturressourcer f.eks. når der skal produceres husholdningsapparater eller take away-emballage.

Både forbrugere og virksomheder skal gøre op med gamle vaner, som skaber alt for meget affald, og vi skal sikre, at råvarer bliver udnyttet optimalt i virksomhederne.

De cirkulære løsninger skal op i skala. DI og DN peger på fem indsatser, som kan være med til at skabe de rette rammer og incitamenter til, at vi bevæger os væk fra at bruge og smide væk til i stedet at bruge produkter og materialer igen og igen i en cirkulær økonomi. Det vil nemlig reducere vores affaldsmængder. Læs hele udspillet.

Læs om de 5 indsatser under grafikken.

1. Sæt tal på reduktion af affald

Cirka 50 procent af de samlede globale udledninger af drivhusgasser skyldes udvinding og forarbejdning af naturressourcer. Altså vores produktion og forbrug. Derfor skal der udarbejdes en national strategi for affaldsforebyggelse med konkrete mål og initiativer til at understøtte udviklingen. Vores bud på et konkret mål er mindst 20 pct. reduktion af affaldsmængden pr. indbygger i 2030 på vejen mod en fuld cirkulær økonomi i 2050.

2. Skalér genbrugsløsninger for emballage

Hvert år bruger danskerne 130 millioner engangskaffekopper i Danmark. Derfor: Etablér Green Deals med fokus på genbrugsløsninger for emballage. Vi skal have gang i partnerskaber, hvor forskellige aktører – f.eks. restauranter, madportaler, affaldsindsamlere og vidensinstitutioner – kan finde nye løsninger, som fremmer genbrug af emballage.

Fritag genbrugsemballager for gebyrer i det kommende producentansvar for emballage, så der skabes incitament til genbrugsløsninger, når producenterne skal til at betale for indsamling og håndtering af emballageaffald fra 2025.

alt
Mette Hoffgaard Ranfelt
Miljøpolitisk chefrådgiver

3. Giv produkter et længere liv

22 procent af de elektroniske husholdningsmaskiner, der ender på genbrugspladsen, kan bruges igen - uden reparation – mens en anden andel kan bruges igen efter mindre reparation. Derfor: Udvid Bolig Job ordningen, så der bliver mulighed for at få skattefradrag for reparation af produkter i hjemmet. Det vil øge incitamentet til at reparere i stedet for at købe nyt.

4. Promovér cirkulære forretnings- og forbrugsmodeller

Flere cirkulære indkøb i det offentlige kan fremme nye forretningsmodeller, hvor virksomheder f.eks. genbruger eller sælger produkter som service, og på den måde nedbringer affaldsmængderne. Det handler om at få elementer som reparationskrav, tilbagetagningsordninger, totalomkostninger og udvidet markedsdialog bragt i spil i de offentlige indkøb, så virksomhederne i højere grad får mulighed for at byde ind med nye innovative løsninger.

5. Styrk det forebyggende fokus i EU´s produktpolitik

80 % af et produkts miljøbelastning fastlægges i designfasen. Derfor er det vigtigt, at vi stiller krav til produkters design, så de eksempelvis let kan skilles ad og repareres. Det skal man til at kigge på i EU. Derfor siger vi: Etablér et samarbejde mellem Miljøministeriet, grønne NGO’er og erhvervslivet med fokus på dansk påvirkning af EU's bæredygtige produktpolitik. Cirkulære designkriterier kan bringe os rigtig langt i forhold til at knække affaldskurven.