Hvis du gerne vil have mere naturligt liv i din have, er det en rigtig god idé med en eller anden form for dødt træ. Når det døde træ nedbrydes naturligt, skaber det nemlig levesteder for en lang række dyr og svampe.

Når et træ dør, så flytter svampe, orme, larver, biller, bænkebidere og andre smådyr ind i det døde træ. Smådyrene lever af at nedbryde træet, og deres arbejde skaber en masse gange og huller i træet. Og det nyder andre dyr godt af. For eksempel kan vilde bier og andre insekter bruge gangene og hullerne som bolig, hvor de kan lægge deres æg.

Alle de små dyr i det døde træ er samtidig føde for det næste led i fødekæden. Det vil sige, at dødt træ i haven også vil tiltrække spætter, flagermus, pindsvin og andre dyr, som er på jagt efter mad som orme og larver. Og der kan også vokse mange forskellige arter af svampe og mos på det døde træ. Hvis der opstår huller i det døde træ, kan hulrugende fugle bygge reder i det døde træ.

Læs mere: Sådan får du en vildere have med 10 gode naturelementer

Her er nogle idéer til, hvordan du kan få dødt træ i din have:

1. Lad døende træer stå

Har du et døende træ, som der er god plads omkring, så lad det stå så længe som muligt og lade naturen gå sin gang. Står træet et sted, hvor grene eller selve træet er i fare for at vælte ned i noget, så kan du fjerne kronen på træet så højt oppe på stammen som muligt.

Den stående døde træstamme kan med tiden blive helt skulptur-agtig, mens der vokser svampe og mos omkring.

2. Lad træstubben stå

Ønsker du ikke at lade hele det døde træ eller en større træstamme stå, så kan du også bevare træstubben. Gerne så høj en stub som muligt. Især træstubbe, der står i solen, er et værdifuldt levested.

Du kan gøre din stub mere spændende at se på ved at plante en klatreplante som kaprifolie eller efeu op ad stammen eller sætte en fuglekasse op, hvis du ikke synes, at stubben pynter nok i sig selv.

3. Lad væltede træer og grene ligge

Har du en stor have med plads til et væltet træ, så kan du også bare lade det ligge på jorden.

Har du ikke plads til et væltet træ i haven, kan du skære stammen i stykker og blot lade noget af træet ligge. Sådan nogle bunker af døde træstykker kan give gode gemmesteder til for eksempel firben, padder og biller.

Brændestakke som får lov at ligge, kan også være levested og fødekilde for en lang række mindre og større dyr.

4. Byg kvashegn eller kvasbunker

Har du ingen døende træer, kan du også få dødt træ i haven på andre måder. Når træerne i haven smider grene, kviste og blade, eller du beskærer træer og buske, så lad være med at betragte det som haveaffald, der skal køres ud af haven.

I stedet kan du bruge dem til at bygge et kvashegn eller lægge dem i en samlet bunke som en kvasbunke. Det er også gode levesteder for smådyr og svampe, og større dyr som fugle og pindsvin kan finde føde, ly og overvintre der.

Læs mere: Sådan bygger du et kvashegn

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Det er gratis, og så får du vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

Object reference not set to an instance of an object.