Fugle, biller, flagermus, sommerfugle, larver og svampe. Gamle, krogede, hule træer er livsnødvendige levesteder for rigtig mange arter.

Desværre er der mangel på gamle træer i vores natur. Mange af vores skove er plantager og produktionsskove, hvor træerne bliver fældet, inden de bliver gamle og krogede.

Så har du plads i din have til gamle træer, så pas endelig godt på dem og lad være med at fælde dem. Gamle træer tilbyder generelt levesteder til mange flere arter end unge træer.

Så jo ældre træet bliver, desto mere myldrende liv vil nyde godt af træet både som bolig og forrådskammer. For eksempel har et gammelt egetræ omkring 1.000 arter knyttet til træet.

Kendetegn på gamle træer med høj biodiversitet

Der er flere kendetegn på gamle træer, som tilbyder levesteder til mange arter. Det er et godt tegn, hvis barken er grov og tyk, og barken må også gerne have mange revner eller være helt løs.

Træet må også gerne have hule områder i stammen eller grenene. Hulheder i træet kan bruges som bolig af fugle og andre dyr.

Træet må også gerne have rådnende dele og døde dele og sår og skader. Det gør det lettere for svampe og insekter at trænge ind i træet, hvilket igen er til gavn for endnu flere biller og larver, hvilket igen kan tiltrække sultne fugle.

Det er også et godt tegn på alderdom og høj biodiversitet, når der vokser mange forskellige slags svampe eller mosser på træet.

Endeligt kan gamle træer ofte have løbende saft eller naturlige samlinger af vand, hvilket er godt for både små og store dyr, som har brug for vand.

Læs mere: Sådan får du en vildere have med 10 gode naturelementer

Gode råd om gamle træer i haven

1. Når du planter nye træer i haven, så sørg for at plante dem et sted, hvor der er god plads omkring dem, så de kan vokse sig store og gamle.

2. Hvis et ældre træ generer dig på grund af skygge eller nedfaldende blade og grene, så overvej om der kan findes andre løsninger end at fælde træet helt. I mange tilfælde kan problemet klares med en beskæring af noget af træet, så ikke hele træet skal fældes.

3. Hvis du beskærer træet, så lad sårene fra beskæringen stå urørte og undgå at fjerne døde grene i kronen eller ved større nedfald af grene. Døde grene er også godt for biodiversiteten i haven. Så i stedet for at køre det væk som haveaffald, så brug de afklippede grene til et kvashegn

Læs mere: Sådan bygger du et kvashegn

4. Har du kun unge træer i haven, så kan du overveje at hjælpe træets ældning på vej ved at veteranisere træet. Det betyder, at man gør træet gammelt før tid ved at efterligne nogle af de naturlige hændelser, som et træ kan blive udsat for gennem et langt liv. Man kan for eksempel bore huller i træet eller save et hulrum i træet. Få hjælp af en professionel, hvis du er i tvivl om, hvordan man gør.

5. Bliver du nødt til at fælde et gammelt træ, fordi det måske er i fare for at vælte ind over et hus eller lignende - så overvej at lade stammen eller stubben stå. Du kan også lade dele af det gamle træ blive liggende i haven. Døde træer i haven skaber levesteder for mange arter.

Læs mere: Gode råd om dødt træ i haven

Gør som tusindvis af andre haveejere og tilmeld din have til vores projekt Slip Haven Fri.

Det er gratis, og så får du vejledning til omlægning af din have og en flot sticker til postkassen.

Object reference not set to an instance of an object.