Åbne landskaber kan blive en mangelvare i Danmark, fordi byer, veje, vindmøller og erhvervsliv kæmper om den tilbageværende plads i landskabet til nye boliger, sommerhusområder, vandlande og friluftsliv.

Kampen om at indtage de sidste ubebyggede og uberørte områder vil få indflydelse på det landskab, som vi hidtil har taget for givet.

Læs DN mener om placering af vindmøller

Den danske kulturarv forsvinder

Åbne landskaber har stor herlighedsværdi og er en bærende del af vores kultur. Mennesket har behov for åbne vidder.

De færreste tænker over det i hverdagen, men i takt med at udviklingen fortrænger landskaberne og naturområderne, så forsvinder muligheden for at opleve stilhed, mørke, uforstyrrethed og den ro, man kan opleve ved at lade blikket dvæle udover smuk natur.

Landskaberne er også de vilde dyr og planters levesteder, og i takt med at landskaberne forsvinder, bliver for små og af for ringe kvalitet, vil flere arter mangle levesteder, blive sjældne eller endda uddø. Det bliver en fattigere natur.

alt
Kirsten Grotum Sørensen Østerbye
Natur- og planrådgiver

Vi skal passe på de landskaber vi har

Danmark skal have landskaber, hvor man kan se langt. Hvor dyr, planter og mennesker kan bevæge sig frit på enge, strande og heder uden at skulle forholde sig til boligområder, motorveje og industriområder.

Vi følger derfor nøje med i udviklingen og forsvarer landskabsinteresserne over for politikerne og myndigheder. Det gør vi blandt andet ved at skrive høringssvar, når lovgivningen ændres og ved at klage over myndighedsafgørelser, som tillader ødelæggelser af værdifulde landskaber.

Hvis er landskab er meget værdifuldt og ikke kan beskyttes på anden måde kan en løsning være at frede området.

Nationalparker kan binde natur sammen

En anden måde at beskytte de åbne landskaber er ved at få flere nationalparker.

Parkerne kan være hjørnestene i et grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede landskaber og naturområder.

På den måde vil naturen og landskabet udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit.

Hvad gør vi?

Vi og 1300 frivillige passer på den lokale natur

Vi beskytter lokale landskaber

Lokalt arbejder vi for at opretholde Danmarks smukke landskaber og forhindre uhensigtsmæssige ødelæggelser. Det gør vi gennem lokalt lobbyarbejde, høringssvar og i sidste ende klager, hvis vi mener, at natur- og miljølove ikke er overholdt.

I 2016 fik vi helt eller delvist medhold i 64 pct. af vores klager over tilladelser til byggeri i landzonen. For eksempel forhindrede DN Esbjerg at det åbne land kunne anvendes til oplag af 50 udtjente biler, der i stedet bør oplagres i erhvervsområder.

På Samsø var der planer om at deponere 100.000 m3 jord i en høje på 6 meter spredt ud på 1,75 ha blidt bølgende landskab. Vi klagede, vandt sagen og udsigten over området er bevaret.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

Hvad kan du gøre?