Arbejdsområde

Christina er ansat som projektleder på Tid til Tur - et nyt, stort projekt, som Aage V. Jensens Naturfond finansierer, og som er et samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund. Tid til Tur handler om at klæde flere voksne på til at tage børn i naturen, og at gøre det nemmere for børnefamilier at finde arrangementer i naturen. Aktuelt arbejder Christina med at udvikle Tid til Tur. Det arbejde består blandt andet i at etablere en attraktiv uddannelse i naturformidling målrettet frivillige, der brænder for at dele naturglæden med børn og deres forældre.

Christina arbejder med at udvikle en grøn platform, der kan samle alle naturtilbud for børnefamilier fra Danmarks naturforeninger og -institutioner, så familien kan tilmelde sig en arrangeret naturoplevelse eller finde inspiration til den næste tur ud i det blå. Sideløbende arbejder Christina med at udvikle kommunikations- og kampagneindsatser, så vi får egangeret de børnefamilier og frivillige, der gerne vil være med og give naturglæde til næste generation.

Christina medbringer mange års erfaringer fra store og frivilligt drevne projekter. Hun har arbejdet med landsdækkende kampagner og kommunikation igennem mange år, og hun kommer senest fra en stilling som projekt- og kampagneleder i Scleroseforeningen, hvor hun var ansvarlig for planlægning og eksekvering af deres årlige husstandsindsamling, der engagerer flere tusinde frivillige.

Christina er oprindelig uddannet eksportingeniør og har efterfølgende taget uddannelse i blandt andet formidling til børn og unge. Christina er opvokset på landet med naturen som legeplads, og det er hendes drøm at arbejde med at gøre flere børn fortrolige med at være i naturen.

CV

Karriere

Projektleder, Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2023 - nu

Organisation, mobilisering og frivillighed