Arbejdsområde

Jenny er organisationskonsulent for afdelingerne i Samråd Fyn og Østjylland.

Jenny rådgiver og udvikler DNs lokalafdelinger i organisatoriske forhold, herunder, hvordan man kan organisere det frivillige arbejde, så flere kan blive en del af de lokale fællesskaber. Det sker blandt andet ved løbende at arrangere kurser målrettet de frivilliges behov.

Jenny rådgiver blandt andet i forhold til:

  • mødefacilitering, planlægning af årets indsatser og opgaver
  • at tiltrække, tage imod og integrere nye frivillige og etablere flere arbejdsgrupper
  • at få styrket og organiseret afdelinger og indsatsområder
  • at manøvrere i DNs univers af sager og systemer
  • at få kontakt til den rette fagmedarbejder i sekretariatet
  • at få styrket den lokale dialog med kommunen gennem lokal interessevaretagelse
  • Økonomi

CV

Karriere

Organisationskonsulent, Danmarks Naturfredningsforening, 2023 - nu

Kulturkoordinator, Københavns Kommune, Brønshøj Vandtårn og Kulturhuset Pilegården, 2017–2023

Formidlingsmedarbejder, Københavns Museum, 2013–2016

Formidlings- og samlingsmedarbejder, Post- og Telemuseet/ENIGMA, 2011–2013

Uddannelse

Cand.mag. i historie og kulturformidling ved Københavns Universitet 2016

Bachelor i europæisk etnologi ved Københavns Universitet 2013

Organisation, mobilisering og frivillighed