Arbejdsområde

Julie er organisationskonsulent for afdelingerne i Samråd Storkøbenhavn og Sydjylland.

Julie rådgiver og udvikler DNs lokalafdelinger i organisatoriske forhold, herunder, hvordan man kan organisere det frivillige arbejde, så flere kan blive en del af de lokale fællesskaber. Det sker blandt andet ved løbende at arrangere kurser målrettet de frivilliges behov.

Julie rådgiver blandt andet i forhold til:

  • mødefacilitering, planlægning af årets indsatser og opgaver
  • at tiltrække, tage imod og integrere nye frivillige og etablere flere arbejdsgrupper
  • at få styrket og organiseret afdelinger og indsatsområder
  • at manøvrere i DNs univers af sager og systemer
  • at få kontakt til den rette fagmedarbejder i sekretariatet
  • at få styrket den lokale dialog med kommunen gennem lokal interessevaretagelse
  • Økonomi

CV

Karriere

Organisationskonsulent, Danmarks Naturfredningsforening, 2023 - nu

Projektleder, Håb i Psykiatrien, 2022-2023

Projektmedarbejder, Røde Kors Hovedstaden, 2021-2022

AC-fuldmægtig, Socialstyrelsen, 2017-2020

Uddannelse

Cand.scient.pol., statskundskab, Københavns Universitet, 2017

Organisation, mobilisering og frivillighed