Arbejdsområde

Pernille Baade Jensen er projektleder på vores ungeindsats, FLOR, som er en ungdomsbevægelse for mere vild natur og biodiversitet. Pernille har viden om ungedrevne frivillig fællesskaber og arbejder sammen med FLOR-teamet på at styrke lokale ungefællesskaber, som arrangerer aktiviteter i den danske natur. I FLOR skaber vi mere vild natur og gør opmærksom på, at vi står midt i en biodiversitetskrise, som truer liv på jorden. FLOR er forankret i DN's Organisationsafdeling, hvor vi arbejder med projekter, der involverer frivillige, børn og unge.

CV

Karriere

Pernille har været fire år i DN, hvor hun bl.a. har været projektleder på Naturens Uge og har tidligere frivilligerfaringer med ungefællesskaber gennem Mellemfolkeligt Samvirke og Studenterrådet på RUC.

Uddannelse

Pernille er uddannet cand. mag. i Afrikastudier fra Københavns Universitet (2022) og har en bachelorgrad i Journalistik og Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC.

Organisation, mobilisering og frivillighed