Foto: Nina Bach Ludvigsen

1. Den dybeste sø i Danmark: Furesøen

Der er noget mystisk og spændende over vand. Især vand med en vis dybde. Derfor er den første sø i denne guide intet mindre end Danmarks dybeste sø.

Furesø, der tidligere gik under navnet Fuursø, har en dybde på hele 37,7 m. Tjek evt. badevandstemperaturen inden du tager hjemmefra. Med sådan en dybde tager det nemlig solen lidt tid at varme hele Furesøen op.

Der lever flere forskellige fisk i den dybe sø, heriblandt gedde, ferskvandskvabbe og aborre.

Hvis du hellere vil forblive tør, så er sejllads tilladt på søen. En sejltur skal dog foregå uden motor, dvs. at du kan tage på kano-, kajak- eller robådstur på søen.


Foto: Nicolai Gerts

2. Arresø kan prale af at være Danmarks største sø

40,72 km² – så stor er Danmarks største sø. Den hedder Arresø, og ligger i Nordsjælland.

Hvert år, når det regner, får søen tilføjet mere vand fra et kæmpe område rundt om søen. Oplandet, som det hedder, er hele 216 km² stort. Altså over fem gange så stort som selve Arresø. Af alle søens tilløb, er Pøleå af størst betydning for søen.

Du kan besøge Arresø fra en af de naturstier, der ligger rundt om søen. På flere af dem kan du sågar medbringe din cykel. Det er også tilladt at sejle på søen fx i kano. Sejllads skal dog foregå uden en motordrevet båd.

Hvis du vil fiske ved Arresø, så kræver det fisketegn.

Af fugle kan du være heldig at se fiske- og havørn samt skægmejser, rørhøge og blishøns. Rundt om søen er der flere forskellige lejrpladser. En dagstur kan derfor snildt blive lavet om til en mini-ferie.


3. Aller mest vand i Esrum Sø

Nu har vi allerede besøgt Danmarks dybeste og Danmarks største sø. Den tredje lokalitet er intet mindre end Danmarks vandrigeste sø. Det betyder, at af alle søer i Danmark, så er der mest vand i Esrum Sø. Hvordan kan det lige lade sig gøre, tænker du måske. Men det er simpelthen fordi, at søens størrelse sammen med søens dybde giver plads til utrolig meget vand. Søens vandvolumen er på 233 mill. m³.

Esrum Sø blev skabt under sidste istid. Formentlig skete det ved, at en kæmpe isblok blev efterladt lige der, hvor du i dag kan finde den fantastiske sø. Ved Esrum Sø kan du bl.a. møde gøg, hvinand og rørsanger.

Medbring endelig dit badetøj, for det er både tilladt at dykke og bade i søen. Badevandstemparaturen og antallet af alger afhænger af årstiden.

Det er desuden også tilladt at tage på kajak-, robåds-, sejlbåds- eller kanotur på den sjællandske sø. Sejlbåde må dog ikke være længere end 7 m og 2,5 m bredde.

Hvis du hellere vil blive på land, så kan du tage på vandretur på en af stierne rundt om søen. Området omkring Esrum Sø er delvist fredet. Fredningen er dog ved at blive udvidet, bl.a. Fordi naturen øst og nord for Esrum Sø lige nu er vanskelig at besøge. Det forsøger fredningsforslaget at gøre noget ved, så endnu flere kan komme ud og opleve den fantastiske danske natur.


4. Bævere i Klosterhede Plantage

I dag lever der omkring 200 bævere i Klosterhedens søer og vandløb. Det har der ikke altid gjort. Faktisk var bæveren udryddet i Danmark indtil 1999, hvor der blev udsat 18 bævere i Klosterhedens Plantage.

Hvis du gerne vil møde de store gnavere, så kan du tage på vandretur fra Møllesøen op langs Flynder Å. Din bedste chance for at se bævere er om morgenen eller om aftenen. De fleste bævere holder nemlig siesta det meste af dagen.

Ud over bævere så kan du også møde krondyr på Klosterheden. Faktisk er området hjem for godt 400 krondyr.

Du kan også få et ekstra godt udsyn til fugle ved at besøge Klosterhedens fugletårn. Det står nord fra Ællebæksøerne.

Der er mange forskellige vandreruter, som du kan følge, når du er på besøg i Klosterheden. Besøget kan udvides med en overnatning eller to. Der er nemlig både lejrpladser og primitive teltpladser i Klosterheden.


5. Tofte Sø og højmose i Lille Vildmose

Er du til vilde naturoplevelser, så er Lille Vildmose i Nordjylland stedet for dig.

Mosens største sø hedder Tofte Sø.

I og omkring mosen vokser der et væld af planter. En af dem er Soldug, som er en kødædende blomst.

Højmosen er den største af sin art i det nordvesteuropæiske lavland. Det i sig selv er noget af en bedrift. Men hvis det ikke er imponerende nok, så er Lille Vildmose også det eneste sted i Danmark, hvor der bor elge. De er dog udsat bag hegn.

Ud over Elge så er vildmoselandet også de danske kongeørnes hovedsæde. Det er altså her, at du har størst chance for at se den store rovfugl i Danmark.

Et kort over Lille Vildmose viser, at det er det største fredede naturområde, vi har i landet. Vildmosens areal er nemlig på hele 76 km². Fredningen baner bl.a. vej for naturgenopretning af højmosen.

Læs mere om naturfredninger

Lille Vildmose kan både besøges til fods eller på cykel. Der er nemlig forskellige cykelruter, som du kan følge på din jernhest. Du kan også overnatte i et af områdets sheltere.


Foto: Jonna Ipsen

6. Stort ved Maribosøerne

Et kort over Maribosøerne viser et af de største områder af søer i lille Danmark. Områdets vandreruter inviterer til mange forskellige gåture, men du kan også tage på cykeltur rundt om søerne.

Sejllads er tilladt på dele af Nørresø og Søndersø. Så her kan du f.eks. tage på sejltur med kajak eller kano. Begge kan lejes forskellige steder i området. Du kan også tage en tur med Anemonen. Det er en turbåd, som sejler rundt på søerne.

Hvis du har fisketegn, kan desuden medbringe fiskestangen. Det er nemlig tilladt at fiske fra bådebroen, der ligger ved Naturskolen samt fra de offentlige områder ved Søndersø.

Der er utrolig mange fugle ved Maribosøerne. Særligt rovfugle er glade for det store vådområde. Du kan både opleve rørhøg, fiskeørn, spurvehøg, duehøg, musvåge og havørn. Siden 1977 har sidstnævnte ynglet ved Maribosøerne.

Vær med til at kæmpe for vild natur

Foto: Kristoffer Gudbrand

7. Sjællands længste å: Susåen

Vi holder os til de helt store skalaer i denne guide. Susåen er Sjællands længste vandløb. Åen er 83 km lang og er oplagt til kanotur.

Du kan sejle i din egen kano, hvis du altså har sådan en liggende. Er det ikke tilfældet, kan du smutte forbi et kanoudlejningssted. Her kan du leje en kano.

Du kan sagtens tage på en lidt længere tur langs Susåen. Der er nemlig både campingpladser og sheltere forskellige steder langs åens bredder.

Suså huser over 21 fiskearter, så hvis du kigger ned, kan du f.eks. være heldig at spotte en aborre, en brasen eller en gedde nær vandoverfladen.

Husk, at du skal have fisketegn for at fiske i offentligt tilgængelige fiskevande. Du kan vælge mellem fritidsfisketegn og lystfiskertegn.


Foto: Frederikke Dam Larsen

8. Danmarks længste å: Gudenåen

Nu når vi er ved de lange vandløb, så overgår Gudenåen faktisk Susåen, ved at være Danmarks længste å. Gudenåen er nemlig 160 km lang.

Et kort over åen viser, at den løber gennem syv forskellige kommuner, hvoraf Randers og Silkeborg er to af dem.

Der er mange vidunderlige naturoplevelser langs Gudenåen. Flere steder er sejllads på åen tilladt. Du kan f.eks. sejle i kano fra Tørring til Randers Fjord.

Gudenåen sprudler af liv. I og omkring åen er der over 80 forskellige plantearter. I luften kan du se fugle som isfugl, vandstær eller fiskehejre. Der lever også mange forskellige slags fisk i Gudenåen, og fiskeri er tilladt med fisketegn. Vær dog opmærksom på, at man flere steder også skal have tilladelse af de lokale lodsejere via lokale fiskeforeninger.


Foto: Nils Jepsen

9. Den magiske Stubbe Sø

Nord for Ebeltoft ligger Stubbe Sø. Stubbe Sø er Djurslands største sø.

Søen er omkranset af skov, og flere steder går træerne helt ud til søbredden. Det gør Stubbe Sø til en magisk naturoplevelse.

Ud over skov er der en stor bestand af ynglende vandfugle ved Stubbe Sø. En af dem er toppet lappedykker. Fiskeørn og havørn er blandt søens gæster. Langs vandløbene til og fra søen kan du være heldig at se en vandstær eller en isfugl.

Der er også set oddere ved Stubbe Sø.

Fugleværnsfonden ejer et 23 hektar stort fuglereservat på nordøstsiden af søen. Her kan du tage på vandretur på offentligt afmærkede naturstier. Arealerne omkring søen er privatejede, og så er Stubbe Sø og landskabet omkring søen fredet.

Søen ligger i den nordøstligste del af Nationalpark Mols Bjerge.

Fiskeri i Stubbe Sø er kun tilladt efter aftale med lodsejerne.


Foto: Steen Hændler

10. Sjældne Nors Sø

Nors Sø er en såkaldt karstsø, som er en meget sjælden søtype. En Karstsø er en sø, der ligger i en fordybning i kalkgrunden. Det gør vandet klart og næringsfattigt. Derfor har Nors Sø næsten heller ikke nogen rørbevoksning, som de fleste andre danske søer. Til gengæld har søen sjældne vandplanter som krybende ranunkel og liden najade.

Nors Sø har også en fin fiskebestand. I det klare vand svømmer fisk som aborre, skalle, gedde og ål. Det er muligt at fiske ved den sydlige bred med fiskekort.

Der ligger også en badeplads, hvor badning i Nors Sø er tilladt.

Et kort over Nors Sø viser, at den fredede sø ligger i et smukt landskab, som grænser op til Hanstholm Vildtreservat. Står du på toppen af Isbjerget i Hanstholm Vildtreservat får du en fantastisk udsigt over den smukke sø.

Fra fugletårnet på vestsiden af Nors Sø er der et godt udsyn til både lappedykkere, ænder og sommertider kan fiskeørn og havørn også spottes.


Foto: Marcel Fässler

11. Fugleparadis ved Arreskov Sø

Arreskov Sø er Fyns største sø med et areal på over 300 hektar. En fredning beskytter søen og den omkringliggende natur. Selvom søen er stor i areal, så er den ikke særlig dyb. Gennemsnitsdybden er blot 1,9 m.

Der er mange fugle ved Arreskov Sø. Faktisk er der observeret 224 forskellige slags fugle ved søen. Du kan være heldig at se fugle som rørdrum, havørn, hvepsevåge og grågås.

Det bedste sted at kigge efter fugle må uden tvivl være fugletårnet på søens vestside. Du finder tårnet ved at følge stien fra parkeringspladsen i højskoven. Fra fugletårnet kan du både se søen og det majestætiske Arreskov Slot. Står du ved fugletårnet, så kan du tage på vandretur mod Korinth eller Odense by.


Foto: Charlotte Larsen

12. Hald Sø: Et minde om istiden

I Midtjylland ved Dollerup Bakker ligger Hald Sø. Det fredede landskab er levende bevis på, hvordan isen har formet vores lille land.

Under istiden for 18.000 år siden, var det ikke hele Danmark, der var dækket af is. Hald Sø ligger lige uden for iskanten. Da isen begyndte at smelte fossede store vandmængder ud i landskabet. Det skabte det flotte landskab, som du kan se i dag.

Hald Sø er med en dybde på 31 meter Danmarks næstdybeste sø.

I søen svømmer der mange forskellige fisk som sø-ørred, aborre og gedde. Du må gerne fiske i Hald Sø, hvis du har fisketilladelse.

Rundt om Hald Sø er der flere forskellige naturstier, som du kan følge på gåben eller på cykel.


Foto: Frederikke Lundsfryd

13. En ualmindelig sø på Sjælland: Tissø

Et offersted for fortidens mennesker. En transportvej for vikinger. Et hav langt inde på Sjælland. Ja, Tissø er ikke en helt almindelig sø på Sjælland.

Fund fra søen bevidner, at der har været offerhandlinger ved Tissø fra omkring Kristi Fødsel og de næste 1.200 år frem.

På vestbredden af Tissø har der ligget et stormandssæde, en handelsplads og et offersted fra slutningen af jernalderen og i vikingetiden. I dag holder Foreningen Tissø Marked og Kulturformidling hvert år et vikingemarked i løbet af oktober.

Fuglene opfatter Tissø som et hav. Det betyder, at du kan se fugle ved søen, som ellers kun findes ved havet. Dværgternen er en af dem. Den yngler i sydenden af Tissø. Fjordternen yngler også ved søen, sammen med klyder, stor præstekrave og viber.

Tissø ligger i et dødishul, dvs. en fordybning opstået efter en stor isblok fra istiden. Dødisen smeltede langsomt og efterlod et cirkelrundt hul, der blev fyldt op med vand. Flere naturområder rundt om Tissø er fredet.

Søen er med sine 12,3 km2 desuden en af de største søer i Danmark.