Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet vil med projektet 'HavBlitz' kortlægge fiskearter omkring de danske kyster ved hjælp af miljø-DNA.

Den 29. september 2019 vil frivillige indsamle vandprøver på 100 forskellige lokaliteter langs Danmarks kyst - lige fra Hvide Sande i vest til Rønne i øst.

Tidligere har det været en vanskelig proces at undersøge, hvilket liv der gemmer sig under havets overflade. Men med opdagelsen af miljø-DNA er det muligt at se, hvilke fiskearter og andre organismer der gemmer sig i havet, ud fra blot en enkelt vandprøve.

- Det er en unik mulighed for de frivillige at deltage i et stort videnskabeligt projekt og dermed bidrage til vores viden om livet i det danske havmiljø, siger Philip Francis Thomsen, der er lektor ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Miljø-DNA efterlades af alt levende

Fisk og andre organismer i havet efterlader DNA-molekyler, der er kendt som miljø-DNA eller eDNA. Disse molekyler indeholder informationer, der er helt unikke for hver art.

Ved at analysere DNA-molekylerne kan forskerne fra Aarhus Universitet bestemme, præcis hvilken art det enkelte molekyle stammer fra. En vandprøve indeholder derfor et væld af informationer om livet i det pågældende miljø, og forskerne kan bruge denne information til at skabe en artsliste for hver af de vandprøver, de frivillige har indsamlet.

Disse informationer vil ved projektets afslutning blive kombineret til et nationalt kort over Danmarks fiskerarter i havet.

Læs også: Nu stoppes sandsugning i Øresund

Medlemmer fra Danmarks Naturfredningsforening skal indsamle vandprøverne

HavBlitz vil over det næste år mobilisere 400 frivillige blandt Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer. Tilmeldingen for de første 200 frivillige åbner den 8. april.

Projektet vækker begejstring hos Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening:

- Miljø-DNA er fremtiden inden for naturovervågning, og vi er glade for at kunne involvere vores medlemmer i et så betydningsfuldt projekt. Havmiljøet er under stort pres i øjeblikket og vi håber, at resultaterne fra projektet kan bidrage til en bedre beskyttelse af det i fremtiden, siger hun.

Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening kan tilmelde sig 'Havblitz' på hjemmesiden havblitz.dk fra den 8. april til den 8. maj. 'HavBlitz' er en del af projektet KYST_SEKVENS, som er støttet af VELUX FONDEN.

Om HavBlitz

  • 'HavBlitz' er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet, og er del af et større projekt kaldet KYST_SEKVENS, som er støttet af VELUX FONDEN.
  • Projektet forløber i perioden 2019-2020 og vil have involveret 400 af Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer ved projektets afslutning.
  • Foreningens medlemmer kan tilmelde sig som indsamlere på havblitz.dk
  • De frivillige vil indsamle vandprøver på 100 forskellige punkter langs den danske kyst.
  • Den første prøvetagning finder sted den 29. september 2019, mens den anden prøvetagning finder sted i foråret 2020.
  • Prøverne bliver undersøgt for miljø-DNA af forskere på Aarhus Universitet og vil vise, hvilke fiskearter der findes i havet omkring Danmark.
  • Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige på havblitz.dk og indgå i et Danmarkskort over havets biodiversitet.