Antallet af sommerfugle i Danmark er på tilbagetog, og ifølge den nyeste rødliste fra 2019 er 35 dagsommerfugle er lige nu i risiko for at forsvinde fra Danmark på kort eller længere sigt. Den helt store udfordring er, at sommerfuglene mangler plads - plads til de vilde træer, buske og planter, som de lever af.

Hvis du har en have, så kan du skabe plads til sommerfuglene. I vores ellers opdyrkede og tilplantede land, kan din have med andre ord blive et værdifuldt helle for sommerfuglene.

Seks kriterier for den sommerfugle-venlige have

1. Drop giften

Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter – og dermed fødegrundlaget for næste generation af sommerfugle. Så drop giften i haven.

2. Drop gødningen

Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forvinde. Hold derfor et eller flere områder i haven fri for gødning. Brug kun gødning i din køkkenhave.

3. Plant blomster til sommerfuglene

Nogle sommerfuglearter kan dukke op så tidligt som i marts. I marts kan du f.eks. møde citronsommerfuglen. Andre sommerfugle kommer først på besøg i din have senere på sæsonen.

Du kan give plads til flere sommerfuglene ved at plante forskellige nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter. På den måde kan du tilbyde føde og værtsplanter i hele sæsonen til de forskellige sommerfugle, uanset hvornår de dukker op.

Se her, hvad du skal plante til sommerfuglene

4. Plant føde til larverne

Hjælp sommerfuglene med at finde gode ynglesteder og forhold for laverne:

• Plant et tørstetræ til citronsommerfuglens larver.
• Lad et område stå med brændenælder til larverne fra Nældens takvinge, Admiral og Dagpåfugleøje.
• Lad et område med tidsler stå.
• Dyrk lidt kål til kålsommerfuglens larver.
• Lad mælkebøtter og ranunkler stå i græsplænen.

5. Lad græsset gro

Lad noget af din græsplæne vokse sig lang, så sommerfuglene kan lægge æg her. Slå græsset en til to gange om året (forår og efterår) og fjern det afklippede græs fra området.

Slå ikke alt græsset på én gang, men lad f.eks. halvdelen stå det ene år, og slå det året efter.

6. Lav vinterly

Nogle af vores mest genkendelige sommerfugle som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje overvintrer i skjul som carporte, udhuse og særligt brændestabler. Gør det nemmere for sommerfuglene at finde vinterly til deres lange søvn ved at tilbyde gemmesteder.

Vidste du? At synet af sommerfugle i din have er et sundhedstegn fra naturen. Hvis sommerfuglene trives, så er det nemlig et tegn på, at rigtig mange andre insekter også trives.

Det kan du plante til sommerfuglene

Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan lave et blomsterbed til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have med nektarrige blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Få hele plantelisten her