Nogle sommerfugle dukker op i din have tidligt i marts måned, mens andre først kommer på besøg senere på sæsonen. Du kan plante nektarrige blomster til sommerfuglene på et lunt og solrigt sted i din have, der blomstrer på forskellige tidspunkter.

Planter til sommerfuglene

Forår

Engkarse, løgkarse, judaspenge, agerkål, agersennep, døvnælde, følfod, krybende læbeløs, sejlepil, vinterkarse, violer og stedmoderblomst.

Sommer og sensommer

Almindelig knopurt, anis-isop, blåhat, farvegåseurt, hjortetrøst, isop, lavendel, lægeoksetunge, lægealant, merian, tusindstråle, baldrian, alm. gederams, gedeskæg, katost, mjødurt, mælkebøtte, oksetunge, bidende og lav ranunkel, rødkløver, røllike, slangehoved, storkenæb.

Efterår

Almindelig knopurt, høstborst, rødkløver, djævelsbid, hjortetrøst, kongepen, sankthansurt, tusindestråle.

Læs også: Sådan forvandler du din græsplæne til en vild blomstereng

Glem ikke sommerfuglenes larver

Værtsplanter

Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder

Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost, græskar, kurveblomster, slangehoved, ærteblomst, rublad, elm, rose, jernurt, snerle, vejbred, skærmplanter.

Græsrandøje: Græsser såsom rapgræs, heven, rød svingel, rajgræs og fløjlsgræs. Men husk, det vigtigste er egentligt bare at lade hele eller dele af din plæne vokse sig lang.

Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.

Lille kålsommerfugl: Kålplanter, løgkarse, strandsennep og agersennep.

Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.

Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.

Stregbredpande: Græsser såsom almindelig kvik, hundegræs og almindelig rajgræs. Lad generelt bare dele eller hele din plæne vokse lang.

Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.