Som den tredje kommune i Danmark har Albertslund Kommune tilmeldt sig Giftfri Have. De bidrager med hele 3.657.359 kvadratmeter, som har været sprøjtefri siden 1997, men nu er de officielt giftfrie med tilmeldingen til Giftfri Have.

Bag initiativet Giftfri Have står Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der ønsker at fremme vild natur og biodiversitet i de danske haver og samtidig beskytte grundvandet.

Albertslund Kommune er den tredje kommune i Danmark, der tager skridtet og tilmelder sig det giftfrie fællesskab. Furesø og Aalborg Kommune har tilmeldt sig tidligere i år.

- I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi målrettet for et rent miljø. Det er derfor overordentligt glædeligt, at Albertslund kommune tilmelder 3,6 mio. kommunale kvadratmeter til Giftfri Have. Det er et stærkt signal til landets øvrige kommuner og til kommunens borgere om at lægge sprøjtegift på hylden - til gavn for vores grundvand, vores biodiversitet og os selv, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Områder uden gift er med til at give insekter som sommerfugle og vilde bier et tilflugtsted, da de er meget sårbare overfor sprøjtegift.

Giftfrie arealer hjælper sommerfuglene

Sprøjtegift er en af årsagerne til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. 11 ud af vores 77 sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er truede eller sårbare. Sådan lyder konklusionen fra forskere på Aarhus Universitet, der har kortlagt truede arter i Danmark gennem Rødlisten.

Læs også: Sådan kan du hjælpe sommerfuglene i din have

Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter. Derfor kan giftfrie kommunale områder og haver være med til at give sommerfuglene et helle.

- Haven er et lille økosystem med insekter, fugle og smådyr. De samspil ødelægger man, hvis man sprøjter. For sommerfuglene er de giftfrie haver enormt vigtige, fordi den virker som et tiltrængt helle for en sommerfugl, som måske har fløjet langt for at finde sund natur, siger Gitte Holmstrup, projektleder for Giftfri Have.

Det Giftfri Have-fællesskab har rundet 17.600 medlemmer, der dækker alt fra parcelhushaver og kolonihaver til haver på landet og ved sommerhuset.

Derudover har flere vandforsyninger, virksomheder, Furesø, Aalborg og nu også Albertslund Kommune registreret deres arealer som giftfrie. Tilsammen dækker Giftfri Have et areal på næsten 88 millioner kvadratmeter på danmarkskortet, som svarer til 15 kvadratmeter per dansker.