På trods af en galopperende naturkrise tages endnu en bid af Amager Fælleds vilde natur - endda selvom klagenævn har påbudt byggestop.

Det planlagte boligbyggeri på Amager Fælled kan gå ud over den stærkt beskyttede art stor vandsalamander, der lever netop der, hvor byggeriet skal foregå. Danmarks Naturfredningsforening har derfor klaget over, at byggeriet på naturområdet strider imod EU's regler for naturbeskyttelse.

Klagen virkede. Miljø- og Planklagenævnet har ordret byggeriet sat på pause, indtil konsekvenserne for stor vandsalamander er undersøgt grundigt nok.

Men byggeaktiviteterne på Amager Fælled ser ud til at fortsætte. Nu har Danmarks Naturfredningsforening rettet henvendelse til klagenævnet for at få stoppet byggearbejdet.

- Vi har orienteret nævnene, og vores forhåbning er naturligvis, at nævnene hurtigt vil se på, om aktiviteterne er i strid med deres afgørelser, siger Bo Håkansson, der er biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: klagenævn stopper Amager Fælled-byggeri øjeblikkeligt

Kommunens ansvar

Anlægsarbejdet fortsætter selvom nævnene i deres afgørelse fra 7. juli har tillagt klagen over København Kommunes tilladelse til etablering og drift af byudvikling på en del af Amager Fælled, kaldet Vejlands Kvarter, opsættende virkning.

Københavns Kommune afviser at gribe ind og har i stedet bedt bygherrerne, PensionDanmark og By & Havn, om at gå til nævnene, skriver dagbladet Politiken.

Men nævnene har i et skriftligt svar til Politiken skrevet, at det er Københavns Kommune, der er tilsynsmyndighed og derfor skal påse, at deres afgørelse overholdes.

I samme avis vurderer professor i miljøret, Peter Pagh, at genoptagelsen af dele af byggeriet strider direkte mod nævnenes afgørelse.

Nu en principiel sag

Den vurdering noteres i Danmarks Naturfredningsforening, der efterlyser en hurtig afklaring:

- Maskinerne kører og ansvaret svæver i luften. Sagen er nu blevet ekstremt principiel og rækker langt videre end beskyttelse af en art, fordi man er gået i gang med nogle entreprenør-aktiviteter igen, siger Bo Håkansson. Han håber derfor, at nævnene ganske hurtigt har mulighed for igen at se på sagen:

- Vi har brug for at få klarhed om aktiviteterne er ulovlige og at byggestoppet naturligvis står ved magt. Og der er behov for, at alle parter nu trækker vejret og forhåbentligt indser, at naturen på Amager Fælled er alt for værdifuld for både arterne, der lever der og for de tusindvis af københavnere, der bruger naturen her, til at bygge væk, siger Bo Håkansson.

Læs også: Stor vandsalamander kan udskyde byggeplaner på Amager Fælled

Borgerne er imod byggeriet

I et notat fra marts i år konkluderer Århus Universitet, at det store byggeri vil få alvorlige konsekvenser for naturen, ikke bare på Lærkesletten, men for naturen på hele Amager Fælled. Rapportens forfattere konkluderer blandt andet, at fremtiden er usikker for især harer, lærker og rådyr.

En meningsmåling fra Epinion viser, at tre ud af fire københavnere vil stoppe byggeriet på Amager Fælled. Hele 71 procent mener, at politikerne helt bør droppe byggeriet – også selvom kommunen må finde midler til metrobyggeriet på anden vis.

Kampen om Fælleden

 • I 2021 besluttede politikerne i Københavns Kommune at bebygge hhv. Lærkesletten på Amager Fælled, Selinevej Nord på Kalvebod Fælled og Stejlepladsen på Amager Fælled.
 • Danmarks Naturfredningsforening har indsendt to klager i den forbindelse. Begge kritiserer, at der ikke er levet op til kravene i EU's Habitatdirektiv for beskyttede arter.
 • EU-lovgivningen giver mulighed for at iværksætte byggeprojekter som den på Lærkesletten. Men kun hvis man dokumenterer, at bestanden af den pågældende truede art i området ikke på noget tidspunkt vil gå tilbage, og at ens afværgeforanstaltninger vil virke. Og det har Københavns Kommune ikke gjort.
 • Klagenævnet har givet Danmarks Naturfredningsforening ret i, at konsekvenserne for stor vandsalamander skal belyses bedre, inden byggeriet kan fortsætte.
alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 27 51 57
alt
Tine Gjerløv
Chefrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 85 22 08