Vi køber mere og mere af vores tøj og sko online. Nogle bestiller endda lidt forskellige størrelser, så man kan prøve det derhjemme og så returnere det, som ikke passer.

I Europa er det hvert femte stykke tøj, som vi har købt online, der bliver sendt retur. Og nu viser en ny rapport, at en stor del af det returnerede tøj bliver destrueret – også selv om det aldrig er blevet brugt og intet fejler.

Ifølge det Det Europæiske Miljøagentur er det mellem 22-43 procent af det returnerede tøj fra online-handel, som bliver destrueret. Og det er virkelig en dårlig nyhed, mener Mette Hoffgaard Ranfelt, der er miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det vidner om, at store dele af tøj- og tekstilbranchen i dag bygger på en forretningsmodel, som er fuldstændig uholdbar set fra et klima-, miljø- og naturperspektiv, siger hun.

Læs mere: 6 alarmerende facts om tøj og tekstil, som du skal kende

Til kamp mod overproduktion

Vi kæmper for politiske ændringer, der gør op med overforbruget af tekstil. Blandt andet ved at forbyde forbrænding af usolgte tekstiler, stille krav til tekstilers holdbarhed og ved at lave regler for grønne anprisninger.

Vil du være med i kampen?

Destruktion af nyt tøj bør forbydes

Det returnerede tøj er langt fra det eneste problem. Ifølge den nye rapport er det i dag lidt over en femtedel af alt nyt tøj, som aldrig bliver solgt.

Årsagen er de seneste års opblomstring af fast fashion - altså billigt tøj, der ofte er lavet i syntetiske plast-materialer i dårlig kvalitet. Fast fashion kombineret med den øgede online-handel og dygtig markedsføring har ført til de stigende mængder af både returnerede og usolgte tekstiler i EU.

Vores tøj er blevet så billigt, at overproduktion ganske enkelt er blevet økonomisk rentabelt. Og hvis tøjet kommer retur, så kan det sommetider heller ikke betale sig for virksomhederne at lægge det tilbage på lageret og sælge det igen.

- På EU-plan arbejdes der lige nu på at indføre et forbud mod destruktion af usolgte tekstiler, og de nye tal understøtter blot, at det ikke kan gå hurtigt nok med at få det forbud igennem, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Læs mere: 5 råd om hvad du selv kan gøre for at nedsætte tekstilforbruget

Overforbrug af tøj skader vores klima, miljø og natur

Vores overproduktion og overforbrug af tøj skader vores klima, miljø og natur på mange forskellige måder.

Tøj- og tekstilbranchen har et enormt klimaaftryk, da den står for op mod otte procent af de globale CO2-udledninger. Det er mere end fly- og shippingbranchen tilsammen.

Og ud over det store klimaaftryk er tekstil- og modeindustrien også forbundet med et stort forbrug af ressourcer, vand og kemikalier, mikroplastforurening og ikke mindst et betydeligt arealforbrug, som er med til at lægge pres på naturen og biodiversiteten verden over.

- Det burde være åbenlyst, at kloden ikke kan holde til de produktions- og forbrugsmønstre, som vi ser på tekstilområdet i dag. En stor del af det er drevet af dygtig markedsføring, og det er på tide, at vi begynder at regulere og sætte grænser for markedsføringen, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Læs mere: Sådan arbejder i kampen mod overproduktion

Vær med i kampen mod overproduktion

- for naturen, miljøet og klimaets skyld