Jakob Ellemann-Jensen har indtaget sit nye kontor i Miljø- og Fødevareministeriet, og det med grønne velkomsthilsner - og ønsker - fra Danmarks Naturfredningsforening:

- Det bliver en flyvende start, for der er rigtigt meget, vi skal nå. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Biodiversitet

Hun peger på, at en af de helt store opgaver er at sikre biodiversiteten i Danmark. Det kræver blandt andet, at naturen får mere plads og bedre sammenhæng.

Det bliver derfor nu Jakob Ellemann-Jensens opgave blandt andet at realisere Det Grønne Danmarkskort, der også er en del af regeringsgrundlaget.

Det Grønne Danmarkskort skal binde landets små naturområder sammen på kryds og tværs af kommunegrænser og sammen med nationalparkerne og de EU beskyttede Natura 2000 områder.

Se udpluk af Danmarks Naturfredningsforenings ønskeliste til den nye minister i faktaboks til højre.

Samarbejde

Men foreningen ønsker også et tæt samarbejde ikke alene med ministeren, men med alle interessenterne omkring den grønne dagsorden:

Opfordringen fra Maria Reumert Gjerding til Jakob Ellemann-Jensen er således:

- Opgaverne med vores natur og miljø, vores naturressourcer og en grøn omstilling kræver noget af os alle. Vi skal samarbejde – regering, folketing, landbrug og industri og de grønne organisationer. Vi skal ikke skændes om, hvad målet er – det er dokumenteret, lyder det fra Reumert Gjerding, der også gerne vil være med til at pege på mulig finansiering af indsatserne:

- Der er velkendte løsninger og regeringen har allerede bragt nogle af de mest centrale værktøjer i anvendelse. Det er blandt andet jordfordeling, EU’s landbrugsstøtte og et langt større naturfokus på de statslige arealer, siger Maria Reumert Gjerding.

Foreningen peger desuden på behovet for en skrappere regulering af bla. sprøjtegifte, hvor det er nødvendigt, partnerskaber mellem myndigheder/erhverv/fonde – og gerne en langt mere grøn finanslov, hvor noget af råderummet bruges til fællesskabets bedste.

- Så hjerteligt velkommen til Jakob Ellemann-Jensen – vi glæder os til at komme i gang med at løse opgaverne, slutter Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at den nye minister retter særligt fokus på:

Biodiversitet: Mål for naturen, mere urørt skov, fastholdelse af Natura 2000-områder, beskyttelse af vandløb og fjorde, at få udarbejdet en plan for at sikre de truede arter, og så skal Danmark have lagt en plan for de danske havområder.

Vand: Fokus på økologi, sprøjtefri zoner, der, hvor grundvandet dannes og naturligvis en stærk pesticidhandlingsplan.

Naturperler: Et stærkt fokus på de danske naturperler. Kysterne skal sikres mod byggeri. Nationalparkerne skal have et langt større naturfokus og indhold. Naturperler skal fredes for at sikre biodiversitet, landskaber og for at binde naturen sammen.

Naturressourcerne: Vi skal have en produktion og et forbrug, der er ikke er til skade for natur og miljø. Vi skal bruge naturressourcerne med større omtanke, og vi skal genbruge langt bedre og mere. Derfor skal der øget fokus på cirkulær økonomi.