Snart vil det være muligt at gennemføre større kommunale kystbeskyttelsesprojekter, uden at borgere og organisationer kan klage.

Regeringen er nemlig nået til enighed med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance om at ændre kystbeskyttelsesloven, så kommunerne i særlige tilfælde kan få dispensation til at fjerne klageadgangen.

Med aftalen vil miljøminister Lea Wermelin hindre større kystsikringsprojekter i at blive trukket i langdrag, så borgere i eksempelvis Jyllinge Nordmark ikke længere skal lide med omfattende oversvømmelser.

Men det er en helt forkert løsning på et ellers helt reelt problem, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Borgerne i Jyllinge Nordmark bor et sted, hvor man længe har kendt til risikoen for oversvømmelse. Der er bestemt brug for hurtigt at få sikret boligerne i området, men det behøver ikke at være på bekostning af borgernes og organisationernes mulige klageadgang i alle de projekter i hele landet, som måtte komme i fremtiden. Adgangen til at klage er en væsentlig demokratisk ret, som vi er stolte af at have i Danmark, siger Nina Larsen Saarnak, leder af lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: 5 fredede kyster du skal besøge

Klagesagerne er ikke problemet

Ifølge Danmarks Naturfredningsforeningen kan man ikke bare give klagesagerne skylden, når kystbeskyttelsesprojekter trækker ud. Foreningen peger på, at en lang sagsbehandlingstid i kommunerne og fejl i de kommunale afgørelser kan være årsagen til, at denne type projekter er længe undervejs.

Derfor er det hverken den rigtige eller den rimelige løsning for miljøet at give mulighed for helt at fjerne klageadgangen.

- Det er måske belejligt for ministeren og partierne bag aftalen at vælge en løsning, der stort set er gratis for stat og kommuner. Men med denne løsning havner regningen til gengæld hos borgerne og organisationerne, som kommer til at betale med deres ret til at klage over mulige problematiske kommunale afgørelser, siger Nina Larsen Saarnak.

Der er i forvejen afsat ekstra midler til hurtig sagsbehandling af netop denne type sager i klagenævnet, og sagsbehandlingstiden er derfor nede på omkring tre måneder.

- Tre måneders klagesagsbehandling er meget lidt sammenholdt med, hvor lang tid projekterne er undervejs. Hvis der oven i købet er fejl i dem, så der ikke tages de nødvendige og lovpligtige hensyn til natur og miljø, så skal det selvfølgelig være muligt at klage. Det er helt urimeligt, at løsningen på problemet bliver helt at kunne fjerne klageadgangen, siger Nina Larsen Saarnak.

Læs også: Vil tillade 12 nye sommerhusområder i naturudpegninger langs kysten

Naturen taber ved ny aftale

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at den nye aftale i sidste ende vil gå ud over naturen.

Når foreningen påklager – fx kystbeskyttelsesprojekter – handler det netop om, at hensynet til natur og miljø ikke er blevet tilgodeset. Så når klageretten indskrænkes, vil hensynet til naturen blive svækket, advarer Nina Larsen Saarnak.

- Vi står midt i en naturkrise. Naturen er i tilbagegang og vi mister arter i et hidtil uset tempo. Derfor er det for os at se meget bekymrende, at vores og borgernes mulighed for at klage på vegne af naturen nu forringes. Det er den helt forkerte vej at gå, siger hun.

Læs også: Kommune gav hundredvis af tilladelser til at bygge sommerhuse i beskyttet natur

Efterlyser lokale løsninger

I stedet for at give mulighed for at fjerne klageadgangen, bør regeringen i stedet først og fremmest hjælpe kommunerne med at forkorte og forbedre deres sagsbehandling, mener Danmarks Naturfredningsforening.

I sagen om Jyllinge Nordmark foreslår foreningen blandt andet, at Folketinget kan lave en anlægslov, som sikrer, at digerne anlægges uden klageadgang. Det er en lokal løsning, som undlader at afskære klageadgangen i mange andre kommende sager rundtom i landet. Alternativt kan man i kommende sager overveje en løsning, hvor gentagende klager kan afskæres.

- Jeg er sikker på, at alle partier i Folketinget ønsker at finde en løsning for situationen i Jyllinge Nordmark. Men det er den helt forkerte løsning på problemet. Problemet skal helst løses lokalt, eller på en måde, hvor regningen ikke skal betales af demokratiet, siger Nina Larsen Saarnak.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer miljøministeren til i den kommende tid at genoverveje lokale løsninger i stedet for at bruge den ulykkelige situation i Jyllinge Nordmark til at fremme en løsning, som fremover skal gælde alle større kystbeskyttelsesprojekter i Danmark.