Erhvervsstyrelsen varsler lige nu med en plan, der skal gøre det muligt at placere 12 sommerhusområder på steder langs kysten, som i dag er udpeget til naturområder og en del af det såkaldte grønne danmarkskort.

Det vil sige områder, som kommunerne har udpeget som vigtige arealer, der skal være med til at skabe bedre natur og biodiversitet og som ligger på de unikke frie kyster.

Områderne ligger nemlig inden for kystnærhedszonen, der beskytter landskabet fra vandkanten og 3000 meter ind i landet mod unødvendigt byggeri.

Leder af lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening, Nina Larsen Saarnak kalder udviklingen problematisk.

- Det er problematisk, at staten med den ene hånd pålægger kommunerne at udpege naturområder til det grønne danmarkskort, og med den anden hånd nu lægger op til at bygge sommerhusområder i dem. Vi håber, at den nye Erhvervsminister vil tage det her op til revision, for det er en ommer set fra naturens side, siger Nina Larsen Saarnak.

- Kritikken af planerne er desværre ikke enestående. Vi har netop haft et andet landsplandirektiv i høring, hvor der også af staten planlægges mere byggeri og byudvikling i kystnærhedszonen. Her lå hele 22 ud af 91 forslag til udviklingsområder helt eller delvist inden for Grønt Danmarkskort, fortæller Nina Larsen Saarnak

Læs mere: DN advarer mod angreb på naturudpegninger

Bliv medlem: Vi forsvarer de frie kyster i Danmark

DN advarede mod de nye planer

Planen er en del af de lempelser i planloven, som blev aftalt tilbage i 2017 mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Aftalen gav mulighed for udlæg af 6000 nye sommerhusgrunde, imod at man sløjfede 5000 ubebyggede sommerhusgrunde.

Konkret skal udlægningen af de nye sommerhusområder udlægges med et nye landsplandirektiv, som nu netop har været i høring, og Danmarks Naturfredningsforening har indgivet høringssvar.

Nina Larsen Saarnak påpeger, at omplacering af grunde ved kysterne ikke behøver være et problem, hvis det sker uden for områder med natur- og landskabsinteresser. Men det er ikke tilfældet her.

For Erhvervsstyrelsen lægger op til at placere 12 ud af 37 nye sommerhusområder inden for det grønne Danmarkskort.

Skrivebordsøvelse strider imod politisk aftale

I tillæg til dette har Erhvervsstyrelsen i samme landspladsdirektiv lavet en skrivebordsøvelse, hvor man bytter arealer, som i dag ikke kan bebygges, fordi de er naturbeskyttede, til nye sommerhusområder. Det er fx arealer med beskyttet natur, søer, områder inden for strandbeskyttelseslinjen m.v.

- Det er en skrivebordsøvelse, hvor Erhvervsstyrelsen foreslår at bytte områder, der ikke kan bebygges i dag, med nye byggegrunde ved kysten. Vi mener, at det er snyd på vægtskålen, og at der med det her udlægges langt flere nye sommerhuse ved kysterne, end den politiske aftale giver mulighed for, og det bør laves om, siger Nina Larsen Saarnak.

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at ca. 600 af de grunde staten i landsplandirektivet foreslår omplaceret, ikke har eksisterende byggemuligheder.

- Det er langs kysterne, at vi har noget af vores vildeste og mest sammenhængende natur, og der er i dag ca. 20.000 ubebyggede grunde og derudover ca. 15. 000 eksisterende sommerhuse til salg. Derfor ser vi ikke det store behov for flere nye sommerhuse ved kysterne, siger Nina Larsen Saarnak.

Det nye landsplandirektiv er kun det første af flere, der skal udmønte den politiske aftale på 6000 nye sommerhusgrunde.

Du kan læse høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening her.

alt
Nina Larsen Saarnak
Leder lokale klagesager
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 38
  • Om forfatter

    Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning