Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, og der tegner sig et billede af, at forhandlingerne nu er gået ind i en afgørende fase. Men selvom det stadig er usikkert, hvordan den nye regering helt præcist kommer til at se ud, er der ingen tvivl om, at vælgerne forventer, at den bliver grøn.

Ifølge en ny måling, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, mener 43 procent af vælgerne, at høje ambitioner på klima, natur og miljø er blandt de absolut vigtigste krav til den nye regering. Kun kravet om en sundhedsreform prioriteres af flere.

Læs også: Høje grønne ambitioner og sundhedsreformer var vigtigst for vælgerne ved folketingsvalget

I målingen har Epinion også bedt de flere end 2.000 respondenter om at svare på, hvilke tre områder inden for den grønne dagsorden der er vigtigst.

Her topper bedre beskyttelse af drikkevandet sammen med en ambitiøs klimapolitik, som henholdsvis 41 og 39 procent har angivet som nogle af de vigtigste grønne områder. Herefter følger en større indsats for at reducere og genanvende affald (32%), en reduktion i anvendelsen af skadelige kemikalier (31%), en bedre beskyttelse af havet (29%) og mere natur og skov (26%).

Ser man isoleret på vælgernes absolutte førsteprioriteter, ligger drikkevandsbeskyttelse og klimapolitik også absolut øverst – dog i omvendt rækkefølge.

Sprøjteforbud i regeringsgrundlag

Både drikkevandsbeskyttelse og klima fyldte også en hel del i valgkampen, der bød på flere markante udspil og løfter.

Blandt andet foreslog Socialdemokratiet sammen med SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet at forbyde brugen af sprøjtegift på store områder, hvorunder fremtidens drikkevand bliver dannet. Konkret foreslog partierne at indføre et sprøjteforbud på et areal på op mod 200.000 hektar – eller hvad der svarer til fire gange Falster – frem mod 2030. Et sprøjteforbud, der skal beskytte fremtidens drikkevand mod pesticider og pesticidrester, der oftere og oftere bliver fundet i de danske drikkevandsboringer.

Og det er et valgløfte, som vælgerne bakker op om. Ifølge den nye måling mener 74 procent af vælgerne, at det er en god idé, mens blot 5 procent er imod. Samtidig mener 60 procent, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at det kommer til at indgå i det kommende regeringsgrundlag, mens 20 procent finder det relativt vigtigt. Blot 3 procent mener slet ikke, at det er vigtigt.

Den store opbakning til et sprøjteforbud kommer ikke bag på Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

– Rent drikkevand direkte fra undergrunden er noget, vi har nydt godt af i generationer, så det er ikke overraskende noget, der virkelig optager danskerne – ikke mindst når man tænker på, at der oftere og oftere bliver fundet pesticidrester i vores drikkevandsboringer. Målingen her viser tydeligt, hvor vigtigt det er for vælgerne, at den kommende regering prioriterer drikkevandet og sikrer en langt mere effektiv beskyttelse af det, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Stadig rekordhøjt niveau af pesticidrester i drikkevandsboringer

Forslaget møder ikke kun stor opbakning fra vælgerne af de fem partier, der står bag. For eksempel viser målingen, at 62 procent af Venstres vælgere synes, at det er en god idé at indføre et sprøjteforbud, mens blot 11 procent er imod. Samtidig mener 45 procent af Venstre-vælgerne, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at det kommer til at indgå i det kommende regeringsgrundlag.

Om målingen

Målingen er gennemført af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening og er udarbejdet på baggrund af i alt 2.030 gennemførte interview med danskere på 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via et onlinepanel af Epinion i perioden 15/11 - 24/11 2022.

Se hele målingen her.

Indfri løfter på klima og natur

Foruden bedre drikkevandsbeskyttelse finder størstedelen af vælgerne det i større eller mindre grad vigtigt, at den kommende regering kommer til at levere på flere af de øvrige grønne løfter fra valgkampen.

Ifølge målingen mener 40 procent af vælgerne for eksempel, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at højere ambitioner i klimaloven indgår i regeringsgrundlaget. Kun 12 procent mener slet ikke, at det er vigtigt.

Tilsvarende finder hver anden vælger det vigtigt eller meget vigtigt, at regeringsgrundlaget også indeholder en naturlov, der med klimaloven som forbillede skal sikre mere og bedre natur i Danmark, mens 44 procent af vælgerne finder det vigtigt eller meget vigtigt, at trawlfrie områder i Kattegat, Nordsøen og Bælthavet bliver indskrevet i regeringsgrundlaget.

Læs også: Uanset regeringskonstellation skal der leveres på grønne løfter

Ifølge Maria Reumert Gjerding er det et klart udtryk for, at vælgerne vil have løfterne indfriet og vekslet til konkret handling.

– Målt på indhold og konkrete politiske løfter blev folketingsvalget det grønneste nogensinde, og der er ingen tvivl om, at danskerne også forventer et markant grønt aftryk på det kommende regeringsgrundlag. Det er i hvert fald tydeligt, at der er stor folkelig opbakning til flere af de grønne løfter, der blev givet under valgkampen, og at danskerne forventer at få en ambitiøs, grøn regering, der tør tage de nødvendige skridt for at komme klimaet, naturen og det rene drikkevand til undsætning, siger hun.

alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter
alt
Emil Nielsen
Pressechef