Et område på 200.000 hektar - eller hvad der svarer til mere end tre gange Bornholms størrelse - skal i fremtiden beskyttes imod sprøjtegift for at sikre fremtidens drikkevandsreserver. Det foreslår Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet i et nyt udspil.

Læs mere: Der er rekordhøjt niveau af giftrester i drikkevandsboringer

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding roser udspillet.

- Det er uden for enhver tvivl, at det danske drikkevand er truet. De sidste tre år er der blevet fundet pesticider i mere end halvdelen af de undersøgte boringer. Det er en faretruende tendes, og derfor er jeg utrolig glad for, at så mange partier nu melder klart ud med en realistisk og ambitiøs plan for at beskytte drikkevandet, der hvor det dannes. er en historisk mulighed for at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Det er nu vi skal handle, hvis udviklingen skal vendes, og hvis vores børn og børnebørn også skal have glæde af rent drikkevand direkte fra den danske undergrund i fremtiden. Derfor er det helt afgørende at forbyde brug af giftstoffer oven på de jorde, hvor vores grundvand dannes.

Læs mere: Tjek din kommune - så ofte er der giftrester i drikkevandsboringerne

Giftrester i over halvdelen af drikkevandsboringer

I både 2020 og 2021 blev der fundet rester af pesticider i flere end halvdelen af de undersøgte drikkevandsboringer - og de foreløbige tal fra 2022 viser, at der i årets første 8½ måned er fundet pesticidrester i 55,3 procent af de 1431 indberettede analyser fra aktive drikkevandsboringer i Danmark.

- Det er brug for et opgør med, at det er en naturgiven rettighed at forurene ovenpå de drikkevandsressourcer, som vi råder over i Danmark. Selvfølgelig bør det gøres forbudt at anvende sprøjtegift, der hvor vores drikkevandet dannes og hentes. Det bør slet ikke være til diskussion, siger Maria Reumert Gjerding.

Grundet tendensen med stigende fund af pesticider i drikkevand har Danmarks Naturfredningsforening sammen med en samlet vandsektor tidligere appelleret til, at der blev lavet en redningsplan for det danske drikkevand.

Læs mere: Samlet vandsektor mener, at det haster med at redde drikkevandet

alt
Emil Nielsen
Pressechef