Der bliver i dag fundet rester af gift i over halvdelen af vandværkernes drikkevandsboringer. Og de danske vandværker har større og større udfordringer med at finde rent drikkevand til vores vandhaner.

Derfor går brancheorganisationerne Danske Vandværker og DANVA nu sammen med Danmarks Naturfredningsforening om et fælles opråb: Tiden er ved at rinde ud for det rene danske drikkevand, hvis der ikke bliver lavet en redningsplan.

- Rent drikkevand fra vandhanen har gennem generationer været en selvfølge. Sådan skal det fortsat være også for de kommende slægter. Men situationen er nu så forværret, at det kræver yderligere politisk indgriben for at øge beskyttelsen mod stoffer, som kan true grundvandet ved at trænge ned gennem jordlagene og i sidste ene påvirke drikkevandet, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Læs også: Giftrester i 70 procent af vores fremtidige drikkevand

Stop forureningen af drikkevandet

Helt konkret foreslår DANVA, Danske Vandværker og Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen beskytter vores fremtidige drikkevand ved at lave sprøjtefrie grundvandsparker. Det vil sige, at man forbyder sprøjtegifte i strategisk udvalgte sårbare områder oven på jorde, hvor grundvandet dannes.

- Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand. Derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser. Vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent, siger Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker.


Hjælp os med din underskrift

  • Danmarks Naturfredningsforening vil stoppe forureningen af drikkevandet ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor grundvandet dannes. Det er den hurtigste og bedste vej til at skåne drikkevandet for sprøjtegifte.
  • Er du enig i, at vi skal stoppe forureningen af vores drikkevand? Vær med til at sende et åbent brev til statsministeren.

Læs også: Tjek din kommune - så ofte er der giftrester i grundvandet

Åbent brev til statsministeren

Danmarks Naturfredningsforening er enig med den samlede vandsektor i, at der er brug for politisk handling for at sikre vores børns og børnevands fremtidige drikkevand.

- Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Det er helt oplagt at forbyde brug af giftstoffer oven på de jorde, hvor vores grundvand dannes. Her kan vi så skabe mere vild natur eller lade dyrkning af jorden overgå til økologi. Det burde være helt indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på en unik ressource som vores grundvand, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og alle folketingets partier for at opfordre til bedre beskyttelse af vores drikkevand.

Er du enig i, at vi skal stoppe forureningen af vores grundvand, så kan du støtte sagen ved at sætte din underskrift på brevet.

Hvad er en grundvandspark?

  • En grundvandspark er et område, hvor man dyrker rent grundvand.
  • Inden for parken må der ikke bruges pesticider og andre forurenende stoffer.
  • Grundvandsparkerne oprettes i de sårbare områder, hvor vandværkerne henter deres vand.
  • Ved udpegning af grundvandsparkerne prioriteres samtidig genopretning af natur, etablering af økologisk jordbrug, skovrejsning og klimatilpasning.
  • Grundvandsparkerne beskytter altså både vores fremtidige drikkevand samtidig med de kan skabe bedre og mere sammenhængende naturområder.