40 dages betinget fængsel. Sådan lød det i fredags, da der faldt dom i sagen om drabet på en ulv d. 16. april 2018. Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede over, hvilket signal dommen sender om beskyttelsen af fredede dyr i Danmark.

- Sagen er principiel, for det handler ikke kun om ulve, men om fredede dyr i praksis er beskyttede. Det kan man nu sætte spørgsmålstegn ved, siger biolog hos Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson, med henvisning til dommen.

Ifølge jagt- og forvaltningsloven §54 stk. 2 og 3 kan straffen for drabet være op til to års fængsel under skærpende omstændigheder. Og netop skærpende omstændigheder, mener Bo Håkansson, at der er i denne sag.

- Hvis man bevidst skyder et totalfredet dyr, som ikke har angrebet husdyr, men blot opholder sig på en mark, så er det altså virkelig vanskeligt at se, at der ikke er tale om meget skærpende omstændigheder. Særligt fordi der med optagelser af episoden var klare og entydige beviser, siger han.

Dom sender et dårligt signal

Ifølge Bo Håkansson sender dommen et signal om, at det ikke har store konsekvenser at skyde et fredet dyr i Danmark. Derfor håber han ikke, at sagen slutter her.

- På grund af sagens principielle karakter kan den skabe præcedens, og vi håber derfor, at anklagemyndigheden vil anke dommen, så det vil fremgå, at overtrædelser af jagtloven og drab på fredede dyr bliver taget alvorligt.

Læs mere: Vi skal udrydde konflikterne, ikke ulven

Ulven blev fredet i 1992 gennem EU’s habitatdirektiv, fordi der var så få ulve, at der var fare for, at de ville forsvinde helt. I dag i Danmark er der stadig meget få ulve, hvorfor nedskydningen d. 16. april 2018 må ses som af relativ stor betydning i forhold til mængden af ulve.

Undersøgelse af lignende sager

Danmarks Naturfredningsforening vil nu se til nabolandene på overtrædelser af jagtlovgivningen for at få et indblik i strafniveauet generelt.

Bo Håkansson henviser i den forbindelse til, at politiet i for eksempel Sverige har dedikeret en gruppe til at efterforske sager som denne.

Læs mere: Skal du være bange for ulven?

Fakta om fredede dyr

  • Dyr, der er fredede, kan være truet af udryddelse, eller de kan være mere almindelige dyr, der er fredet uden for jagtsæsonen.
  • Dyr, der er fredede, må ikke samles ind (fjernes fra naturen) eller slås ihjel.
  • I Danmark er de fleste arter af fugle, alle krybdyr og de fleste vildtlevende pattedyr fredede for eksempel egern og odder.
  • Ulven er totalfredet.

Se en liste over fredede dyr i Danmark på Miljøstyrelsens hjemmeside.


alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57