Glimtet af en sommerfugl, synet af odder eller en hoppende hare. Jeg bliver så glad hver eneste gang, jeg er i naturen. Den er ren magi, og den kan så meget, at den nu er kommet på recept i New Zealand.

I Danmark og resten af Europa har naturen akut brug for førstehjælp. Vi mister arter i et uhørt tempo, og selvom vi grønne kæmper som vilde, så har kommunalbestyrelser og Christiansborg ekstremt svært ved ikke lige at snuppe en bid natur mere – bare lige en lille bid.

Og på den måde hugger vi os konstant ind på naturkapitalen, og den svinder hele tiden ind.

Jeg er sikker på, at havde det ikke været for de fælles regler og direktiver der ligger i EU systemet, havde situationen været langt værre.

For i EU har vi fælles mål for, hvor meget og hvilken tilstand vores natur som minimum skal have.

Jeg er med på, at ikke alle lige fatter umiddelbar kærlighed til habitatdirektivet eller vandrammedirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet. Men de har i mange år fungeret som sikkerhedsnet for vores natur, og det er takket være dem, at Danmark ikke er røget helt ud over kanten, når det gælder natur og miljø herhjemme.

EU's direktiver sætter en bremse på naturens krise - heldigvis

Det står dog slemt nok til, for Danmark forsøger kun halvhjertet at opfylde direktiverne.

Derfor tager vi fra Danmarks Naturfredningsforening en gang i mellem til Bruxelles for at fortælle, hvordan det egentlig står til.

Vi bruger EU Kommissionen og EU Parlamentet til at hjælpe os med at passe på naturen og nok så væsentlig: Der bliver lyttet til os.

Derfor er der stadig en åben sag om den landbrugspakke, der blev en realitet i 2016, men som i vores optik bryder med en lang række direktiver og koster natur og vandmiljø dyrt.

Det gælder vores små vandløb, der ellers fungerer som fødestuer for en lang række af vores fiskebestande - det gælder den natur, der ligger udenfor de dyrkede marker, men kvæles af ammoniak og kvælstof.

Det gælder vores fjorde, der, som I nok husker, gisper efter vejret om sommeren.

Enormt pres på naturen

Senest er et stort antal EU-beskyttede naturområder kommet under pres.

Regeringen ønsker at fjerne beskyttelsen af 30.000 ha Natura 2000-natur, hvilket vil gå ud over trækkende fugle og dermed også overtræde direktiverne.

Samtidig er Danmark i forvejen sørgelig bundskraber i EU, når det gælder Natura 2000 udpegninger, så regeringens forslag om erstatningsudpegninger er stadig for lidt.

Det taler vi selvfølgelig også med EU om.

Men vi skal trække EU i en grønnere retning, og EU skal være en global storspiller, når det gælder klimaet. Og EU kan blive det.

Jeg tror for eksempel ikke, vi havde set en Paris-aftale, hvis ikke vi havde EU.

Nu skal vi have virkelige ambitiøse europæiske mål for de helt nødvendige CO2-reduktioner, der skal ske de kommende år. Vi skal have mål og delmål.

Vi skal have omlagt alle skadelige subsidier som for eksempel landbrugsstøtten, så biodiversitet og klima støttes – fremfor som i dag – nærmest udryddes med EU-støtte.

Danskerne efterlyser bedre naturbeskyttelse

For selvom vi er glade for direktiverne, så er EU Parlamentet naturligvis ikke grønnere, end vi borgere gør dem. Derfor er det opløftende, at vælgerne i forskellige undersøgelser sætter klimaet øverst på dagsordenen. Og at vælgerne også ved, at klima og natur hænger sammen.

I en ny stor EU-undersøgelse svarer to tredjedele af borgerne i Europa, at naturbeskyttelse er afgørende i kampen mod klimaforandringer.

Godt 40 procent af de adspurgte danskere siger, at de ønsker mere beskyttet natur.

Den undersøgelse kan du læse mere om her

Jeg tilhører i øvrigt de 94 procent af danskere, der ifølge samme undersøgelse mener, at biodiversitet er afgørende for vores sundhed, så der er jeg enig med new zealænderne.

Men jeg mener af hjertet også, at vi har et etisk ansvar for at beskytte alle de fantastiske arter, vi deler vores grønne klode med, og at vi har en indlysende moralsk pligt til at give en rig og mangfoldig natur videre til vore børn og børnebørn.

Skal vi opfylde den generationskontrakt, skal vi i gang med akut hjælp.

Der er mange gode grunde til, at vi gør det kommende valg grønt, og jeg håber, du vil huske vores natur og vores klima, når du står inde i stemmeboksen og sætter dit kryds.

Rigtig godt Europa Parlamentsvalg.

Prøv DR's kandidattest til EP-valget her