Det var en sejr for naturen, da EU fra 2020 forbød sprøjtemidlet diquat, der bl.a. bliver solgt under navnet Reglone. Men selv om giften har været forbudt i to år, så får danske landmænd stadig lov til at bruge sprøjtegiften på deres marker.

Miljøstyrelsen har nemlig givet dispensation til, at Reglone til og med marts 2022 må bruges på marker med frøgræs og hvidkløver, skriver Danwatch. Og det er under al kritik, mener Danmarks Naturfredningsforening, der arbejder for et sprøjtefrit Danmark.

– Det er skuffende og helt ubegribeligt, at man nu gør det muligt at benytte diquat igen. Det er jo ikke uden grund, at giften blev forbudt i EU. Danmark burde tage forbuddet alvorligt og vise sig som en ansvarlig grøn nation, der støtter op om EU’s miljølovgivning, siger Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Reglone har tidligere været brugt som ukrudtsmiddel på blandt andet kartoffel- og spinatmarker. Miljøstyrelsens dispensation i år gælder for frøgræs- og hvidkløvermarker, hvor giften dræber al uønsket plantevækst. Hvidkløveren og frøgræsset høstes herefter og bruges som foder til kvæg.

Giftig for dyr og insekter

Når giftstoffet diquat er blevet forbudt i EU, så skyldes det, at det virker som nervegift. Det fungerer ved at nedbryde uønskede planters celler, men forskning har vist, at giften også kan nedbryde celler i hjernen hos mennesker og dyr. Der findes blandt andet studier, der viser, at mennesker har større risiko for at udvikle sygdommen Parkinsons, hvis de har været udsat for giftstoffet diquat.

Ud over at giftstoffet er skadeligt for mennesker, så udgør det også en reel trussel mod naturen, blandt andet de fugle og insekter, der færdes i og omkring de sprøjtede marker.

– Det er usædvanligt, at EU forbyder stoffer, der først en gang er blevet tilladt. Derfor skal det også tages alvorligt, når det sker. Diquat er et yderst giftigt stof – ikke kun for mennesker, men også for fugle og vandlevende organismer. Det er jo derfor, at EU har forbudt det, siger Rikke Lundsgaard.

Læs også: Roundup skader vild natur og insekter - også længe efter sprøjtning

Færre sprøjtegifte er vejen frem

Det er ikke første gang, at Miljøstyrelsen giver dispensation til brug af sprøjtemidlet Reglone, der indeholder giftstoffet diquat, som altså har været forbudt i EU siden februar 2020. Og det er normalt ikke tilladt at give dispensation til den samme sprøjtegift flere gange i træk.

For at give dispensation skal der være en række faste forhold på plads. For eksempel skal myndighederne altid sætte sundhed og natur over økonomiske interesser. Og der skal være tale om nødstilfælde, hvor avlen skal være truet.

– Men det er at bøje reglerne uacceptabelt i dette tilfælde. Så man kan virkelig undre sig over, at Miljøstyrelsen vælger at give dispensation til denne farlige sprøjtegift. Det rimer i hvert fald ikke på regeringens grønne ambitioner. Hvis man vil naturen og miljøet det bedste, er der brug for færre sprøjtegifte – ikke flere, siger Rikke Lundsgaard.

Læs også: Sådan arbejder DN for færre sprøjtegifte

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Støt vores kamp mod sprøjtegift

Danmarks Naturfredningsforening arbejder politisk for et sprøjtefrit Danmark. Det indebærer et akut stop for sprøjtemidler som reglone. Farlige sprøjtegifte, der er forbudt i EU, må aldrig dispenseres for i Danmark.

alt
Thomas Helsborg
Digital indholdsansvarlig