Der bliver desværre ofte fundet rester af sprøjtegifte i vores grundvand. Og problemet er blevet markant værre de seneste år.

I 2016 blev der fundet sprøjtegift i 25 procent af vandværkernes drikkevandsboringer. I 2019 var det tal steget til hele 45 procent. Og meget tyder på, at der er i dag er sprøjtegifte i over halvdelen af drikkevandsboringerne. Årsagen til stigningen er, at man finder flere og flere nye giftstoffer i det forurenede vand.

Når vandværkerne finder sprøjtegift i drikkevandsboringerne, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift, men ingen kender det præcise tal.

Sprøjtegifte havner i drikkevandet

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

Når vi finder sprøjtegift i grundvandet, ved vi derfor ikke altid, hvor giften kommer fra. Mange af de sprøjtegifte som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for mange år siden og er heldigvis blevet ulovlige i dag.

Men nye stoffer dukker hele tiden op, og vi finder stadig rester af godkendte sprøjtegifte, når vi undersøger grundvandet. Også i 2020 er der fundet rester af forskellige sprøjtegifte, som man ikke tidligere vidste var der.

Vores drikkevand er under pres

Når grundvandet er rent, behøver vandværkerne ikke at rense vandet, inden det kan sendes ud til os alle sammen som rent drikkevand.

Men vi står ved en skillevej. En del danske vandværker renser nemlig allerede vandet for rester af sprøjtegifte, fordi de ikke har kunnet finde rent grundvand nok i nærheden.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker derfor, at sprøjtegifte forbydes i de områder, hvor grundvandet dannes og pumpes op, så vores børn og børnebørn også kan få rent drikkevand nu og i fremtiden.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for grundvand uden sprøjtegift

Vores grundvand er en helt unik ressource, som vi skal værne om. Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at grundvandet fortsat skal være naturligt rent, så videre rensning af vandet ikke er nødvendigt.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening bl.a. kørt kampagnen "Rent drikkevand, tak!". Kampagnen indsamlede over 28.000 underskrifter for at styrke beskyttelsen af vores drikkevand ved at forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.

Kort tid efter kampagnen i januar 2019 valgte Folketinget, at sprøjtegift skal forbydes der, hvor drikkevandet pumpes op i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Frem til år 2022 skal kommunerne og landbruget finde lokale løsninger for at stoppe brugen af sprøjtegift i disse områder.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper nu videre for også at få beskyttet grundvandet under grundvandsparkerne - sårbare områder, der ligger der, hvor grundvandet dannes. Og vi arbejder videre for et totalt sprøjteforbud i Danmark.

Hvad kan du selv gøre?

Drop sprøjtegiften i din have. Så passer du godt på naturen, grundvandet og dig selv.

Tilmeld dig 'Slip haven fri!'. Så forpligter du dig til at holde din have giftfri og lade mindst 20% af din have være vild til gavn for biodiversiteten.


DN mener

  • Vi skal forbyde de sprøjtegifte, som vi med sikkerhed ved, kan ende i grundvandet og drikkevandet.
  • Vi skal forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.
  • Vi skal fortsat sikre, at områderne omkring vandboringer beskyttes i overensstemmelse med loven.
  • Vi skal rejse skov, og der skal være mere natur i de sårbare områder, hvor drikkevandet dannes. Så kan vi beskytte naturen og grundvandet samtidig.
  • Vi skal få private haveejere og kommuner til at lægge giftsprøjten væk.
  • Vi skal fremme økologisk jordbrug, som ikke bruger sprøjtegift.
alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Bliv medlem og støt os i kampen for et sprøjtefrit Danmark