Hvert år bliver der fundet rester af sprøjtegifte i drikkevandet. Alene i 2016 blev der fundet sprøjtegifte i mindst hver fjerde drikkevandsboring, og i 2017 og 2018 vil tallet blive endnu højere, fordi vi finder flere og flere forurenede drikkevandsboringer.

Når vandværkerne finder sprøjtegift i deres drikkevandsboringer, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift.

Sprøjtegifte havner i drikkevandet

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

Når vi finder sprøjtegift i grundvandet, ved vi derfor ikke altid, hvor giften kommer fra. Mange af de sprøjtegifte som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for mange år siden og er heldigvis blevet ulovlige i dag.

Men nye stoffer dukker hele tiden op, og vi finder stadig rester af godkendte sprøjtegifte, når vi undersøger grundvandet. I 2018 er der indtil videre fundet rester af tre forskellige sprøjtegifte, som man ikke vidste var der.

Læs også: Fordyb dig i tal om vand

Vores drikkevand er under pres

Når grundvandet er rent, behøver vandværkerne ikke at rense vandet, inden det kan sendes ud til os alle sammen som rent drikkevand.

Men vi står ved en skillevej. 10 danske vandværker renser nemlig allerede vandet for rester af sprøjtegifte, fordi de ikke har kunnet finde rent grundvand nok i nærheden.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker derfor, at sprøjtegifte forbydes i de områder, hvor grundvandet dannes og pumpes op, så vores børn og børnebørn også kan få rent drikkevand nu og i fremtiden.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for grundvand uden sprøjtegift

Vores grundvand er en helt unik ressource, som vi skal værne om. Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at grundvandet fortsat skal være naturligt rent, så videre rensning af vandet ikke er nødvendigt.

Derfor har Danmarks naturfredningsforening startet kampagnen ”Rent drikkevand, tak! ”. Det er nemlig vores klare holdning, at tiden er inde til at politikerne forbyder brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.

Vil du hjælpe os med at sende et klart signal til politikerne, så skriv under her:

Alle underskrifter afleveres til miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen.


DN mener

  • Vi skal forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand.
  • Vi skal forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.
  • Vi skal få haveejerne til at lægge giftsprøjten væk.
  • Vi skal øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet.
  • Vi skal fremme økologisk jordbrug, som ikke bruger sprøjtegift.
  • Vi skal teste sprøjtegifte under danske forhold inden de godkendes i Danmark.
alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Hvad kan du gøre?