Der bliver desværre ofte fundet rester af gifte i vores grundvand. Og problemet er blevet markant værre de seneste år.

I 2016 blev der fundet sprøjtegift i 25 procent af vandværkernes drikkevandsboringer. I 2019 var det tal steget til hele 45 procent. Og siden 2020 er blevet fundet rester af sprøjtegifte i over halvdelen af drikkevandsboringerne. Årsagen til stigningen er, at man finder flere og flere nye giftstoffer i det forurenede vand.

Et eksempel er den fynske by Krogsbølle, hvor der er blevet målt sprøjtegifte i drikkevandet i niveauer 44 gange den tilladte grænseværdi.

Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift, men ingen kender det præcise tal.

Sprøjtegifte havner i drikkevandet

Mange giftrester kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

Når vi finder sprøjtegift i grundvandet, ved vi derfor ikke altid, hvor giften kommer fra. Mange af de gifte, som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for mange år siden og er heldigvis blevet ulovlige i dag.

Men nye stoffer dukker hele tiden op, og vi finder stadig rester af godkendte sprøjtegifte, når vi undersøger grundvandet.

Vores drikkevand er under pres

Når grundvandet er rent, behøver vandværkerne ikke at rense vandet, inden det kan sendes ud til os alle sammen som rent drikkevand.

Men vi står ved en skillevej. En del danske vandværker renser nemlig allerede vandet for rester af sprøjtegifte, fordi de ikke har kunnet finde rent grundvand nok i nærheden.

En unik ressource er truet

Vil du være med til at kæmpe for rent drikkevand til alle i Danmark?

Støt med et fast månedligt beløb og bliv en del af løsningen. DN's kamp for drikkevandet har allerede været med til at skabe vigtige resultater:

 • Beskyttelse af de områder, der ligger ved vandboringerne.
 • Midler i finanslov 2022 til at skabe giftfri zoner der, hvor drikkevandet dannes og er sårbart.
 • Sprøjteforbud på offentlige arealer og for private haveejere.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker derfor, at sprøjtegifte forbydes i de områder, hvor grundvandet dannes og pumpes op, så vores børn og børnebørn også kan få rent drikkevand nu og i fremtiden.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for grundvand uden sprøjtegift

Vores grundvand er en helt unik ressource, som vi skal værne om. Derfor arbejder Danmarks Naturfredningsforening for, at grundvandet fortsat skal være naturligt rent, så videre rensning af vandet ikke er nødvendigt.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening bl.a. kørt kampagnen "Rent drikkevand, tak!" samt kampagnen "Vores Drikkevand". Kampagnerne indsamlede tilsammen over 70.000 underskrifter for at styrke beskyttelsen af vores drikkevand ved at forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes, og hvor det pumpes op.

Det store pres har blandt andet ført til en bred aftale om at udfase brug af sprøjtegifte der, hvor drikkevandet pumpes op i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Men aftalen er slået fejl. I de seneste tre år er der kun gennemført beskyttelse af 6,6 procent af de områder, hvor kommunerne har vurderet, at beskyttelse er nødvendigt.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper videre for, at drikkevandet beskyttes der, hvor det pumpes op.

Samtidig arbejder Danmarks Naturfredningsforening målrettet for at undgå, at pesticiderne overhovedet ender i drikkevandet. De sårbare områder, hvor grundvandet dannes, bør beskyttes med grundvandsparker.

I grundvandsparker må der ikke bruges pesticider. Men områderne kan bruges til økologisk landbrug, grøn energi eller mere natur.

Hvad kan du selv gøre?

Drop sprøjtegiften i din have. Så passer du godt på naturen, grundvandet og dig selv.

Tilmeld dig 'Slip haven fri!'. Så forpligter du dig til at holde din have giftfri og lade mindst 20% af din have være vild til gavn for biodiversiteten.

Flere giftrester i vandværkernes drikkevandsboringer

Grundvandet er derfor en vigtig ressource, som vi bør værne om. Men desværre viser en opgørelse, at der er langt flere rester af gift i vores grundvand, end vi hidtil har troet. Siden 2020 er der blevet fundet rester af gift i over halvdelen af prøverne fra vandværkernes drikkevandsboringer. Aldrig før har der været så mange prøver med giftrester.

Se tallene: Så høj er andelen af giftrester i din kommune


DN mener

 • Vi skal forbyde de sprøjtegifte, som vi med sikkerhed ved, kan ende i grundvandet og drikkevandet.
 • Vi skal forbyde brug af sprøjtegift dér, hvor grundvandet dannes og pumpes op.
 • Vi skal fortsat sikre, at områderne omkring vandboringer beskyttes i overensstemmelse med loven.
 • Vi skal rejse skov, og der skal være mere natur i de sårbare områder, hvor drikkevandet dannes. Så kan vi beskytte naturen og grundvandet samtidig.
 • Vi skal få private haveejere og kommuner til at lægge giftsprøjten væk.
 • Vi skal fremme økologisk jordbrug, som ikke bruger sprøjtegift.
alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 40 97 32 43

Bliv medlem og støt os i kampen for et sprøjtefrit Danmark