Blot fordi et dyr bliver fundet i Danmark, så er det ikke altid ensbetydende med, at det hører naturligt til. Spørgsmålet er, om dette er tilfældet for de sumpskildpadder, der med jævne mellemrum bliver fundet i Danmark.

Hvis man spørger naturvejleder i Søhøjlandet hos Naturstyrelsen Jan Kjærgaard, så er der fakta, der både taler for og imod, at den europæiske sumpskildpadde lever naturligt i Danmark.

Regelmæssige observationer

Jan Kjærgaard er i besiddelse af et brev fra 1800-tallet, hvor det bliver beskrevet, at et skib ankommer til København med en last af sumpskildpadder. Det er informationer, som disse, der taler imod, at sumpskildpadden hører naturligt til.

På den anden side så bliver der ofte observeret sumpskildpadder, og d. 5. maj 2008 fandt man nyudklækkede sumpskildpadder.

- Dette fortalte os, at sumpskildpadder kan yngle i Danmark, men vi ved stadig ikke, om dyret kan opretholde en bestand. Men det er klart, at man stiller sig selv det spørgsmål, om de små sumpskildpadder kan være en rest af en oprindelig bestand af europæiske sumpskildpadder, fortæller Jan Kjærgaard.

Sumpskildpadder som kæledyr

Gennem blandt andet DNA-tests har man regnet ud, at der er en mulighed for, at sumpskildpadder kan være indvandret til Danmark helt tilbage i stenalderen. Men desværre viste andre DNA-tests også, at sumpskildpadder, som er fundet i Danmark i nyere tid, har en anden DNA-type, end de kunne være indvandret i stenalderen.

- Vi måtte desværre konkludere ud fra DNA-testene, at de sumpskildpadder, der bliver fundet i Danmark er udsatte kæledyr. Sumpskildpadden har sin naturlige grænse lige syd for os, men med klimaforandringerne kan Danmark komme ind for dens udbredelse, forklarer Jan Kjærgaard.

Jan Kjærgaard har selv engang fundet en sumpskildpadde i Holstebro, men den var desværre også et udsat kæledyr.