Det er helt uden fortilfælde, at fredninger ophæves med det formål, at kommunen kan få en økonomisk gevinst ud af at sælge grundene til boligbyggeri. Men efter måneders debat, protester og kritik af regeringens forslag om at tvangsophæve fredningen af tre naturgrunde i København, valgte Folketinget at stemme forslaget igennem.

Og det er en principiel underminering af naturfredninger, som redskab til at beskytte naturen og et brud på 100 års fredningspraksis, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Som naturorganisation finder vi det fuldstændigt uacceptabelt. Det er et opgør med mere end 100 års fredningstradition, at Folketinget nu begynder at sælge ud af vores fredede natur udelukkende med det formål at sikre profit til kommunen, siger præsident i den grønne medlemsorganisation Maria Reumert Gjerding.

Fredet natur betaler for metroen

Baggrunden for hele sagen om ophævning af fredningerne er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet. Penge, der kommer i kommunekassen, når de tre fredede naturområder bliver solgt.

Der er tale om Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.

Aftalen var et resultat af, at en stor protestbevægelse i København havde presset politikerne til at droppe et planlagt byggeri på den gamle strandeng på Amager Fælled. Det byggeri skulle ellers have sikret finansiering til det nye metrobyggeri.

Men i stedet for at finde midlerne andre steder insisterede Københavns Kommune på, at pengene til metroen skulle findes ved at sælge ud af naturen. For at det kunne ske, skulle Folketinget ophæve fredningen af de tre naturgrunde i København ved lov.

Læs mere: Folketinget underminerer naturbeskyttelsen i Amager Fælled-sag

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte naturen

Det er ellers præcis sådanne kortsigtede, økonomiske interesser, som fredninger skal beskytte naturen imod. Derfor er det også uden fortilfælde i dansk politisk historie, at fredede naturområder er indgået i en politisk handel på den måde.

- Hele formålet med naturbeskyttelsesloven er jo at beskytte naturen mod et sådant scenarie. Og det er også den politiske linje, Folketinget har stået vagt omkring i 100 år. Jeg synes, det er bekymrende, at Folketinget har valgt af afvige fra den linje for at finansiere metrobyggeriet, siger Maria Reumert Gjerding.

Bliv medlem af Danmarks Naturfredningsforening og vær med til at beskytte naturen i Danmark

En glidebane?

Ud over at tre konkrete fredninger i København ophæves ved lov, så er bekymringen hos Danmarks Naturfredningsforening, at sagen vil danne præcedens og svække naturbeskyttelsen andre steder i landet i fremtiden.

Vil Folketinget, næste gang en kommune mangler finansiering til større infrastrukturprojekter, hjælpe med at tvangsophæve en fredet naturgrund, så kommunen kan tjene penge på at sælge den?

Ifølge Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og SF, vil det ikke være tilfældet. Det lovede partierne, da lovforslaget blev debatteret i folketingssalen. Årsagen er sagens ekstraordinære karakter, fordi Københavns Kommune er bundet af en gammel aftale om at finansiere metrobyggeriet ved at sælge og bebygge den gamle strandeng på Amager Fælled.

Socialdemokraternes Rasmus Prehn lagde i debatten i folketingssalen vægt på, at Folketinget ikke er i gang med at knæsætte et nyt princip:

- Det er jo ikke sådan, at vi vil ophæve den måde, vi plejer at arbejde med fredningssager på. Der vil vi selvfølgelig gøre det på den måde, man plejer at gøre det på, nemlig med fredningsråd og andet, men i det her konkrete tilfælde giver det mening (at ophæve med lov, red.) Og Socialdemokratiets mål er sådan set at sikre flere grønne arealer og mere fredning, sagde han.

Hos SF pointerede Karsten Hønge, at det kun må være i ”absolutte undtagelsestilfælde, at folketinget affreder områder”, ligesom Radikales Andreas Steenberg slog fast:

- Nej, det skal ikke danne præcedens, at vi gør det den ene dag efter den anden. Det gør vi i den her særlige sag for at finde en løsning, så der ikke bliver bygget på Strandengen.

Naturpræsident ærgrer sig over udsigt til mindre natur

Hos Danmarks Naturfredningsforenings noterer Maria Reumert Gjerding sig, partiernes klare afvisning af, at de skulle være i gang med at knæsætte et nyt princip for naturbeskyttelsen:

- Jeg noterer mig selvfølgelig, at et flertal i Folketinget afviser, at der er tale om en ny praksis, hvor vi skal til at frygte beskyttelsen af vores fredede natur. Ikke desto mindre betyder beslutningen, at vi mister beskyttet natur i en situation, hvor naturen er i voldsom tilbagegang, siger Maria Reumert Gjerding.

Lovsforslaget som tvangsophæver fredningen af Lærkesletten, Selinevej og Stejlepladsen blev støttet af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet.

Sådan ophæves en fredning

  • En fredning er varig og kan kun ophæves, når tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør det påkrævet. Og det sker uhyre sjældent.
  • Folketinget kan ophæve fredninger med anlægsloven. Men det er kun sket få gange i fredningernes 100 års gamle historie.
  • Normalt ophæves eller ændres fredninger ved fredningsnævnene, hvor der bliver rejst en ny fredningssag, som ophæver den eksisterende fredning.
  • Det er aldrig sket før, at en fredning ophæves for at give kommuner mulighed for at sælge området.

Læs mere om fredninger her

Vil du være med til at beskytte naturen i Danmark?

Danmarks Naturfredningsforening har rejst sager om fredninger i over 100 år. Vi arbejder for at beskytte og bevare naturen i Danmark. Som medlemsorganisation er vi afhængige af støtten fra vores medlemmer. Som medlem støtter du vores arbejde for naturen i Danmark, og du støtter vores lokale arbejde for naturen, hvor du bor. Vi har nemlig afdelinger i 95 kommuner i Danmark.