Har du hørt om birkemusen?

Nok ikke. Birkemusen er nemlig så sjælden, at den kun er fundet i tre områder i Danmark. Det er med andre ord ikke en mus, man lige falder over. Faktisk ved man ikke helt, hvor man skal lede.

Det vil en forsker i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening nu lave om på. Ved hjælpe af foreningens juleindsamling vil biologen Julie Dahl Møller sætte alle sejl ind for at finde spor af birkemusen i de egne, hvor der er mistanke om, at den lever. For kan man lave en kortlægning af artens levesteder, kan man beskytte den bedre.

- Jo bedre vi kender birkemusens levevalg og levesteder, jo bedre er grundlaget for at beslutte, hvordan den truede art skal forvaltes. Med det her projekt kan vi lave en dedikeret og grundig undersøgelse for at belyse birkemusens egentlige udbredelse, siger Julie Dahl Møller, der har forsket i birkemusen i mange år.

Læs også: Derfor er birkemusen truet

Findes kun få steder i Jylland

Birkemusen bor så vidt vides kun tre forskellige steder i Danmark. Nord for Limfjorden i Thy, syd for Limfjorden ved Lemvig, Struer og Bøvlingbjerg samt i det sydlige Jylland.

Julie Dahl Møller vil med projektet lede efter birkmusen de steder, hvor man ikke har set den før, men hvor der er birkemusegnede levesteder. Det kan f.eks. være i forbindelse med åer og vandløb, hvor den i forvejen lever, og hvor den meget vel kan have etableret sig ved samme å, bare mange kilometer væk.

Stiller kun få krav til levesteder – eller gør den?

Selvom birkemusen er et af Danmarks absolut mest truede pattedyr, virker den faktisk ikke særlig kræsen i sine krav til leveforhold. Dens begrænsede udbredelse peger dog i retning af, at den må have nogle specifikke krav til sine levesteder – vi kender dem bare ikke særlig godt.

Støt birkemusen i julen

Vær med til at støtte birkemusen i Danmark med et valgfrit beløb.

Dit bidrag går blandt andet til Julie Dahl Møllers projekt for at finde og beskytte birkemusen.

Dit bidrag gør en forskel!

Foto: Julie Dahl Møller

Birkemusen bor gerne i fugtige ådals-systemer og trives i det åbne land. Den skal bare bruge diger, urørte græsarealer og levende hegn, som den kan gemme sig i. Om vinteren graver birkemusen sig under jorden og sover.

Landbrug og byggeri er de største trusler for birkemusen. Både fordi anlægsarbejder og pløjning kan ødelægge artens reder under jorden, men også fordi intensiv arealanvendelse, vandstandsændringer og fragmentering fjerner artens levesteder og spredningsveje.

Læs også: På få år er der ryddet kilometervis af levende hegn

Manglende kendskab til birkemusens levesteder

Og netop derfor er det vigtigt at vide, hvor birkemusen er:

-Der er en del aktiviteter og projekter, som påvirker tidligere uforstyrrede landområder i Danmark. Hvis ikke vi kortlægger birkemusens levesteder, er der risiko for, at man uforvarende kommer til at ødelægge artens levesteder. Og det vil jeg gerne være med til at forebygge.

Julie Dahl Møller har i mange år arbejdet som konsulent med speciale i birkemus og flagermus, og arbejder blandt andet for styrelser, kommuner og større konsulentvirksomheder. Hendes job inkluderer forskningsprojekter og feltundersøgelser, når kommuner mm. laver deres miljøundersøgelser, før der skal bygges.

De truede dyr er værd at bevare

1844 arter er på listen over arter, der er i fare for at uddø. Birkemusen er bare én af dem. For Julie Dahl Møller er der en moralsk forpligtigelse til at beskytte den og de andre truede arter:

-Jeg synes, Danmark bliver et fattigere land, hvis vi mister de arter. En tur i naturen er for mig langt mere værdifuld, når jeg ved, at der gemmer sig sådan nogle sjove og fantastiske arter som birkemusen. Den artsdiversitet er vigtig og skal bevares, siger Julie Dahl Møller.

Derfor er hun også enormt glad for, at der nu bliver åbnet op for, at alle danskere kan donere penge i julen til birkemusen.

-Det er jeg enormt taknemmelig over. Generelt bliver projekter som dette ikke altid bliver prioriteret, fordi jeg ikke kan "love" nogen noget. Så det er virkelig på tide, at vi kommer i gang med denne kortlægning. Den er er et vigtigt bidrag til vores kendskab om det spændende dyr.

Helt konkret vil Julie Dahl Møllers projekt bestå i at sætte vildtkameraer op for fysisk at spotte birkemusen på lokaliteter, hvor den aldrig tidligere er fundet eller hvor den er formodet lokalt uddød.

Støt birkemusen og de andre truede dyr i julen

Du får et smukt gavebevis, du kan printe ud.

alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 46 00 80