Helle Vilhelmsen har mødt den sjældne hasselmus flere gange, end man kan tælle på to hænder.

Hun er Danmarks førende hasselmusforsker og har brugt meget af sit liv på at lære hasselmusens relativt ukendte levevis at kende.

Det var også Helle Vilhelmsen, der som en af de sidste så hasselmus i Jylland for godt ti år siden. Med kun få spredte observationer siden formoder flere forskere, at den jyske hasselmusbestand reelt er fortid.

Men den formodning skal nok genbesøges. En svensk hasselmusforsker fandt sidste sommer en enkelt hasselmusrede ved Gråsten, og det har givet biologerne Helle Vilhelmsen og Julie Dahl Møller fornyet håb. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening vil de nu igangsætte en eftersøgning af hasselmusen i Jylland. For hvis dyrene aldrig bliver fundet, kan man heller ikke hjælpe dem med at sprede sig.

-Der er uden tvivl tale om en meget sårbar jysk bestand, hvis de altså stadig er der. Men vi er jo forpligtet til at hjælpe en sårbar art som hasselmus, som i forvejen er meget sjælden herhjemme. Og det ville være synd at miste arten helt, hvis man kunne have gjort noget for at hjælpe den. Det er det, Julie og jeg skal afsøge med dette projekt, siger hun.

Læs mere om, hvordan Helle og Julie vil finde hasselmusen

Hasselmusen bliver mere og mere sårbar

I dag lever hasselmusene i fem-seks spredte bestande, og udelukkende i sjællandske og fynske skove. I hvert fald hvis man tjekker Aarhus Universitets liste over truede arter i Danmark, rødlisten.

Hasselmusens problem er, at den lever i så små og fragmenterede bestande, at de har svært ved at sprede sig. Nogle steder er der så få dyr, at selv de mindste forstyrrelser, menneskelige eller naturlige, er nok til at udrydde arten lokalt, forklarer Helle Vilhelmsen.

-Hvis en hasselmus ikke finder en mage og går glip af unger et år, eller hvis hendes unger går til under hård frost, så kan det være rigtigt alvorligt for bestanden i den pågældende skov. Det kan være dét, der minimerer en lokal bestand så kraftigt, at de kan forsvinde helt fra området.

Læs også: Derfor er hasselmusen truet

Du kan hjælpe de jyske hasselmus

 • Vil du hjælpe Helle Vilhelmsen og Julie Dahl Møller med at finde og hjælpe de jyske hasselmus?
 • Giv et bidrag og hjælp hasselmusen og de andre truede dyr i julen.
 • Dine penge går blandt andet til Helle Vilhelmsens og Julie Dahl Møllers projekt for at finde og hjælpe de jyske hasselmus.

Hasselmusen mangler varieret skov

Hasselmusen lever i løvskov og blandet nåleskov og elsker en tæt og varieret underskov, som den kan finde mad i og bygge reder i. Den kræver også meget krat, fordi hasselmusen bevæger sig rundt omkring ved at kravle i træerne og buskene. Og netop den type skov er der mindre og mindre af i Danmark.

Hvorfor hasselmusen er tæt på udryddelse lige netop i Jylland, er svært for Helle Vilhelmsen at forklare. De skove på Sjælland og Fyn, hvor syvsoveren lever, er relativt uforstyrrede skove, hvor arten i mange år har fået lov at ”putte sig”, og hvor der stadig er en del levende hegn, hvor hasselmusen kan bevæge sig rundt.

Læs også: Heidi passer på hasselmus i Sorøs skove

At finde hasselmusen ved Vejle og Gråsten vil betyde, at skovejerne kan tage hensyn til den og reservere områder til opvækst af krat og buskads, så hasselmusen får adgang til flere uforstyrrede levesteder, siger Helle Vilhelmsen.

Samtidigt er det hendes håb, at projektet inspirerer private skovejere i området til at drive produktionsskov mere hasselmus-venligt.

-Det handler om at skabe så mange levesteder og ledelinjer for hasselmusen som muligt. Jo flere, der engagerer sig i nogle relativt beskedne indsatser, jo mere talstærke bliver hasselmusbestandene, siger Helle Vilhelmsen.

Der er håb for hasselmusen

Selvom hasselmusbestanden er blevet yderligere truet, og levesteder tilsyneladende er forsvundet, siden Helle Vilhelmsen begyndte sin forskning i 1980’erne, har hun håb for arten.

-Man kan blive overrasket. Den er kræsen med hensyn til levesteder, men så kan man alligevel finde den tæt ved en landevej eller motorvej, bare fordi der lige er et bagland med noget god varieret skov. Dens veje er uransagelige. Jeg tror, den med lidt hjælp igen kan få stærke bestande flere steder. Også i Jylland.

Helle Vilhelmsen har også bemærket, at flere ser hasselmusen som en art, der er værd at beskytte og bevare. Og det er hun glad for, for jo flere mennesker, der får øjnene op for den fascinerende syvsover, jo flere vil få lyst til at hjælpe den og sikre dens leveforhold.

-Da jeg startede, var der ikke ret mange, der gik op i, hvordan hasselmusen havde det. Som biologistuderende kunne jeg bare ikke holde mig væk og måtte lære de små væsner bedre at kende. Flere forstod ikke fascinationen. Men se bare nu, flere og flere taler om, at hasselmusen skal beskyttes. Og det kan man jo godt forstå, se lige på de billeder.

Helle Vilhelmsen tilføjer i øvrigt, at billederne ikke yder hasselmusens nuttethed retfærdighed.

Her ses Helle Vilhelmsen på et af sine besøg til en hjemmebygget hasselmuskasse, hvor hasselmusene godt kan lide at overvintre.

Projekt Hasselmus

 • Hasselmusen er kategoriseret som truet på den danske rødliste. Den lever i fem-seks spredte bestande på Sjælland og Fyn. Nu vil biologerne Helle Vilhelmsen og Julie Dahl Møller finde hasselmus i Jylland, hvor den ellers er erklæret uddød.
 • Ved hjælp af undersøgelser af mulige levesteder og opsætning af vildtkameraer, vil de jyske hasselmus forhåbentlig blive fundet, hvis de er der.
 • Hvis de bliver fundet, er næste fase af projektet at igangsætte indsatser for at hjælpe bestanden.
 • Hasselmusen er ikke en mus, men en syvsover. Den går nemlig i vinterhi syv måneder om året. I de resterende fem måneder sover hasselmusen om dagen, og den er kun aktiv om natten.

Støt dyrene i julen med et valgfrit bidrag

Dit bidrag går blandt andet til: Projekter for at finde og hjælpe hasselmus og birkemus, fodring og akut hjælp til kirkeuglen samt til Danmarks Naturfredningsforening øvrige arbejde for naturen og de truede dyr.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 22 27 51 57
alt
Emilie Palm Olesen
Digital journalist
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 46 00 80