Da vandet fra et affaldsanlæg i Karise på Sjælland blev tjekket for indhold af benzin og olie, var der i stedet et alarmerende højt indhold af sprøjtegiften glyphosat. Glyphosat er aktivstoffet i sprøjtegiften Roundup.

100 meter fra affaldspladsen i Karise ligger en drikkevandsboring. Derfor besluttede Affald Plus, der ejer pladsen, at lukke for modtagelsen af haveaffald fra mandag d. 2. september.

Ifølge Allan Johansen, Chef for genbrug og udvikling i Affald Plus, indeholdt prøverne fra affaldsanlægget glyphosat i koncentrationer op til ti gange over grænseværdierne.

Vi har fundet stoffer, der er i Roundup og i plænerens. Derfor har vi stoppet driften, indtil vi ved, om det påvirker boringen, siger Allan Johansen.

Problemet kan være langt større

Men Karise er ikke det eneste sted, hvor indholdet af sprøjtegift i nedsivningsvandet er for højt. Der er taget prøver tre andre steder - Rønnede Genbrugsplads, Haslev Genbrugsplads og Faxe Haveaffaldsplads – og her er der også fundet sprøjtegifte i for høje koncentrationer.

- Det her får os til at konkludere, at når der er haveaffald, så er der også en udvaskning af pesticider. Og jo mere haveaffald der er, jo større er koncentrationen, siger Allan Johansen

Affald Plus har derfor valgt at tage prøver fra alle de områder, hvor vand fra haveaffald udledes til andet end det offentlige spildevandssystem.

Kan være spredt med jord

En del af det haveaffald, der afleveres på genbrugspladser, bliver som bekendt lavet til kompost, som borgerne frit kan komme og hente som gødning til deres haver.

Det gælder også for anlægget på Karise, hvor 30 procent af haveaffaldet er blevet komposteret, for senere at blive spredt ud på omkringliggende marker, fortæller Allan Johansen. Han har dog ikke nogen viden om, hvorvidt giften kan være spredt til andres steder via komposteret havaaffald:

- Det er i hvert fald en overvejelse. Men det ved vi ikke noget om endnu. Vi har flere affaldsanlæg, så vi er ved at få dannet os et overblik, hvor stort problemet er, siger Allan Johansen.

Stop Roundup: Skriv under i dag

Skriv under på kampagnen 'Stop Roundup' - så kræver du et stop af salg af Roundup til private.

Der bruges i alt 20 tons sprøjtegift i private haver - hvert år.

Sprøjtegift havner i naturen, i grundvandet og ultimativt i os mennesker, når vi spiser fødevarer med gift.

DN ønsker forbud mod Roundup

I Danmarks Naturfredningsforening mener præsident Maria Reumert Gjerding, at sprøjtegiften Roundup bør forbydes – både til privat og erhvervsmæssigt brug:

- Det er dybt bekymrende, at man har fundet så høje koncentrationer af glyphosat under haveaffald på en genbrugsplads. Det viser, at private ikke skal bruge Roundup i deres haver, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for et generelt forbud mod glyphosat i Danmark.

Senest har Tyskland besluttet at indføre et forbud for glyphosat, og i Østrig har man også tidligere meldt ud, at man er på vej med et forbud.

Underskrifter skal lægge pres på politikerne

- Roundup skader naturen og biodiversiteten. Vi kan måle det i vores børns urin, og det mistænkt for at være kræftfremkaldende. Der burde ikke være den store tvivl længere: Den danske regeringen bør, på linje med Tyskland, forbyde Roundup, siger Maria Reumert Gjerding.

Roundup er verdens mest brugte sprøjtemiddel, og i Danmark bruges det mod ukrudt samt til nedvisning/tvangsmodning af korn og raps. Det bruges også på offentlige arealer og private haver.

Langt det største forbrug finder sted i landbruget.

- Vi har en regering, der har et historisk grønt mandat, og hvor støttepartierne alle har forpligtet sig på at arbejde for en udfasning af sprøjtegifte. Men man er stadig tilbageholden med at melde ud omkring Roundup, og derfor har vi startet en underskriftsindsamling for et forbud mod glyphosat, som kan være med til at sætte pres på politikerne og presse på for et stop for den her sprøjtegift, siger Maria Reumert Gjerding.