I Danmark kan vi tænde for vandhanen og få rent drikkevand direkte fra undergrunden. Det føles som en selvfølge for mange danskere, men måske vil det ikke være muligt i fremtiden.

I 70 procent af vores yngste grundvand bliver der nemlig fundet rester af gift ifølge en rapport, som den uafhængige forskningsinstitution GEUS har udgivet i 2021.

Det yngste grundvand er det vand, som ligger i 0-20 meters dybde under jordoverfladen. Og det skulle meget gerne blive til rent drikkevand i vores vandhane om 30-50 år, efter det er sivet ned gennem jorden til vores grundvandsmagasiner. Nogle af giftresterne vil forsvinde i løbet af nedsivningsperioden, men ikke alle.

- Det er meget bekymrende, at der så ofte bliver fundet rester af gift i vores yngste drikkevand. Hvis vores børn og børnebørn også fremover skal kunne nyde rent drikkevand direkte fra undergrunden, så skal vi passe bedre på vores grundvand, siger Walter Brüsch, der er geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Vi risikerer mere forurenet drikkevand i fremtiden

Allerede nu har vandværkerne stigende udfordringer med at finde nok rent drikkevand uden giftrester. I dag finder vandværkerne rester af gift i over halvdelen af deres drikkevandsboringer.

Vores nuværende drikkevand er det grundvand, som har ligget i jorden i årtier. Her bliver der primært fundet rester af gift, som i dag er blevet forbudt at bruge.

Men selv om mange af de gamle giftstoffer er blevet forbudt, så bliver der altså i dag fundet giftrester i 70 procent af det yngste grundvand.

Hjælp os med din underskrift

  • Danmarks Naturfredningsforening vil stoppe forureningen af drikkevandet ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor grundvandet dannes. Det er den hurtigste og bedste vej til at skåne drikkevandet for sprøjtegifte.
  • Er du enig i, at vi skal stoppe forureningen af vores drikkevand? Vær med til at sende et åbent brev til statsministeren.

Der findes stadig mange sprøjtegifte, som er fuldt lovlige at bruge, selvom de ender i grundvandet. Et eksempel på det er azol-svampemidler, som bliver brugt på korn i traditionelle landbrug. Det fører til, at det giftige nedbrydningsprodukt 1,2,4-triazol ender i vores yngste grundvand. Altså det grundvand, som er på vej nedad gennem jorden til vores underjordiske grundvandsmagasiner, hvor vi henter vores drikkevand.

Læs også: Svampegifte fra marker ender i vores grundvand

- Der er ikke noget, der tyder på, at vores fremtidige drikkevand vil blive mindre forurenet med rester af sprøjtegift end vores nuværende drikkevand. Tværtimod kan vi risikere at få et endnu værre problem i fremtiden, hvis vi ikke ændrer adfærd og stopper forureningen af vores grundvand, siger Walter Brüsch.

Om rapporten:

  • Rapporten ’Grundvandsovervågning 1989-2019’ blev offentliggjort i 2021 og er lavet af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).
  • GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Forbyd sprøjtegift hvor grundvandet dannes

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at regeringen indfører et forbud mod sprøjtegifte i de sårbare områder, hvor grundvandet dannes.

Det kan ske ved, at man opretter grundvandsparker oven på de sårbare områder, hvor grundvandet dannes. Den sprøjtefrie jord kan i stedet bruges til økologisk landbrug, skovdrift eller rekreative formål.

Er du enig i, at det er en god idé, så kan du hjælpe os med at lægge pres på regeringen ved at sætte din underskrift på vores åbne brev til statsminister Mette Frederiksen og alle folketingets partier.

alt
Walter Brüsch
Politisk rådgiver, geologi, grundvand og sprøjtegift
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43