Giften 1,2,4-triazol ender alt for ofte i grundvandet, viser nye målinger.

Svampegiftene, der i Danmark bruges på raps- og kornmarker, er nemlig fundet i 434 ud af 719 grundvandsprøver, svarende til 60 procent af tilfældene. Det viser en ny rapport fra det geologiske datacenter GEUS, der hvert år udgiver tal fra dets overvågning af sprøjtegiftrester i grundvandet.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder fundene uholdbare:

- Giftrester bliver fundet alt for hyppigt i det danske grundvand. Gifte, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende for mennesker. Det er en fuldstændig uholdbar situation, og derfor bør Miljøministeren indføre et straksforbud mod de her svampemidler, siger hun.

Læs mere om sprøjtegift i grundvandet

Strømmer ud til vandløb

Ifølge grundvandsovervågningen er sprøjtemidlerne, der danner 1,2,4-triazol, noget der hyppigst findes i grundvandet. Og det er også populært i landbruget.

Ifølge Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik fra 2020 er salget af et af de 1,2,4-triazol-dannende svampemidler, tebuconazol, steget fra 45 tons i 2015 til 81 tons i 2017, men faldt i 2018 pga. tørken samme år.

Læs mere: Vandværker leverer vand med sprøjtegift over grænseværdien

I det helt unge grundvand, drænvandet der strømmer ud til vandløbene, er 1,2,4-triazol fundet i 197 vandprøver ud at 227 analyserede, svarende til 86,8 procent. Heraf var 26 procent over grænseværdien.

Tidligere har forsøg fra DTU med azolmidler vist, hvordan drægtige hunrotter eksponeret for svampemidlerne bl.a. viste tegn på forsterskader og unger med misdannede kønsorganer. Stofferne udvaskes også til vandløb, hvor de kan have skadelige effekter for naturen og dyrelivet.

Læs også: Hormonskadelige svampegifte fundet i grundvandet

Hjælp os med at skabe et Danmark fri for sprøjtegift

Støt med et valgfrit beløb og meld dig ind i kampen for rent grundvand og drikkevand!

Politisk pres på Miljøministeren for at handle

SF og Enhedslisten lægger pres på miljøminister Lea Wermelin og kræver handling nu.

- Lad os nu komme i gang med at beskytte drikkevandet. Vi kan ikke være det bekendt, hvis vi ikke reagerer og handler. Vi snakker enormt meget om at beskytte grundvandet bedre, men der skal også følge handling med, udtaler SF’s natur- og landbrugsordfører, Rasmus Nordqvist til Altinget.

Enhedslisten miljøordfører Mai Villadsen følger op med opfordring:

- Det er på tide, at miljøministeren lever op til det, der står i forståelsespapiret. Nemlig, at vi skal beskytte vores drikkevand bedre. Hun må indkalde til forhandlinger om at få beskyttet de sårbare grundvandsområder bedre, siger hun til Altinget.

Forbyd svampemidler, der havner i grundvandet

Maria Reumert Gjerding kræver derfor nu, at miljøministeren forbyder de azoler, der bruges som svampemidler i korn og raps i Danmark. De er mistænkt for både at være hormonforstyrrende og skabe resistens hos mennesker over for behandling af svampeinfektioner.

-Det er ikke nyt, at undersøgelser viser, at vores grundvand er forurenet. Desværre. Vi har haft denne viden i årevis, og alligevel tøver Ministeren med at gøre noget. Det er ikke godt nok. Vi er nødt til at forbyde disse azoler, så også kommende generationer kan få rent drikkevand, udtalte Maria Reumert Gjerding efter rapportens offentliggørelse d. 13. januar 2021.