Glyphosat, der er sprøjtegiften i Roundup, er den mest brugte sprøjtegift i Danmark. Det er også en af de gifte, vi finder rester af i grundvandet.

Det er især ved de større byer, som København og Aarhus, man kan spore rester af glyphosat i grundvandet, forklarer Walter Brüsch, der er geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det store forbrug af glyphosat kan vi især spore i grundvandet omkring de større byer. For her bor mange mennesker, der sprøjter i haver og langs bygninger. Og så er der tidligere sprøjtet på offentlige, befæstede arealer, hvor giften nemt kan sive ned til grundvandet i høje koncentrationer, siger han.

Læs også: Danskerne er klar til at forbyde Roundup i haven

Derfor kan et straksforbud mod brug af glyphosat i haver og på offentlige områder få stor betydning og sikre renere grundvand nær byerne, vurderer Walter Brüsch.

Sådan ender glyphosat i grundvandet

Når der bliver sprøjtet på offentlige byområder kan glyphosat sive ned i koncentrerede mængder. Det sker fordi der ofte sprøjtes i grøftekanter og jordstykker ved arealer, hvor vand ikke kan trænge igennem. Eksempelvis veje eller parkeringspladser, hvor der er asfalteret.

Når det regner på asfalt bliver giften opløst og ikke holdt naturligt tilbage. Derfor siver vandet med giftstofferne hurtigt og direkte ned og forurener grundvandet fra kanten af stier og veje.

Det samme gør sig gældende for private haveejere, der sprøjter med Roundup i indkørsler eller på terrasser med fliser. Her siver glyphosat også hurtigere ned og kan ramme et grundvandsmagasin.

FAKTA: GLYPHOSAT I GRUNDVANDET

  • Den seneste overvågningsrapport viser, at der fra 1990 til 2018 er der fundet Glyphosat en eller flere gange i 108 ud af 1806 undersøgte boringsindtag.
  • Det svarer til 6 procent af boringerne. For 22 af boringerne var den tilladte grænseværdi overskrevet, hvilket svarer til 1,2 procent af boringerne.

Opdateret: 23-01-2020

Straksforbud kan få stor effekt på kvaliteten af grundvandet

Hvis der bliver indført et straksforbud mod glyphosat til privat og offentligt brug, vil det få øjeblikkelig virkning på kvaliteten af grundvandet omkring byerne og ved boringsnære beskyttelsesområder, der er meget sårbare over for forurening med sprøjtegift. Det vurderer Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening:

- Et forbud mod salg af sprøjtegift til private og mod brug på offentlige arealer vil få en hurtig effekt i byerne og ved boringsnære beskyttelsesområder. I byerne fordi det især er her, man sprøjter på befæstede arealer og i de boringsnære beskyttelsesområder, fordi man trækker ”ungt” vand ned ved boringerne, siger han.

Stop Roundup: Skriv under for et totalforbud her

Han påpeger også, at et forbud mod glyphosat til private havejere er vigtigt, fordi de oftest ikke er udannet i, hvordan eller hvor meget de skal bruge, når de sprøjter i haven. Derfor ender mange med at bruge alt for store mængder sprøjtegift.

Læs også: Fund af sprøjtegift lukker for aflevering af haveaffald

Senest er der gjort alarmerende fund af glyphosat i vandet ved flere affaldsanlæg i Sydsjælland pga. haveaffald. Her blev der fundet mængder af glyphosat, der var 61 gange større end den tilladte grænseværdi.