Der er desværre langt fra fuld offentlighed om planerne for det omstridte byggeri på naturområdet Amager Fælled i København. På trods af massive protester er det politikernes plan at lave et nyt boligområde i naturen.

Læs mere: Københavnerne vil beskytte naturen på Amagerfælled

For miljøprøver, som kan fortælle noget om, hvor meget det vil koste at forhindre gasser fra undergrunden i at trænge op i det nye byggeri, bliver nemlig holdt skjult for offentligheden. Og dermed også for politikerne i borgerrepræsentationen, som snart ventes at skulle stemme om den lokalplan, der vil gøre det muligt at påbegynde byggeriet.

Det fremgår af et internt notat, som Politiken har fået aktindsigt i.

Danmarks Naturfredningsforening kræver, at de nye jordprøver bliver offentligt tilgængelige, så man ikke havner i en situation, hvor borgerrepræsentationen i København vil tvinge et omstridt byggeri igennem på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag:

- Hvis politikerne endegyldigt slår søm i en beslutning, som vi mener er problematisk, så skal man som minimum have alle forudsætninger kortlagt i detaljer, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Kan påvirke prisen for oprydning

Bag aftalen om byggeprojektet i det bynære naturområde står er flertal bestående af S, R, SF, V, K og DF. Formålet er at sælge grunden til bl.a. By & Havn for at skaffe penge til at afdrage på Københavns Kommunes gæld fra metrobyggeriet.

Området, hvor der skal bygges, er en tidligere losseplads, som er kraftigt forurenet. Men pladsen er i dag dækket med jord, der har udviklet sig til natur. Derudover ligger området lige op og ned af en flere tusind år gamle strandeng, og det kan belaste biodiversiteten her, hvis området bebygges.

By & Havn vurderede sidste år, at det vil koste 300 millioner kroner at sikre det nye byggeri imod forureningen. Dog tilføjede de, at tallene var usikre, og at der var behov for yderligere undersøgelser.

Det fremgår af det interne notat, at konsulenthuset Cowi i oktober og november har udarbejdet nye jordprøver, der analyserer luften i porerne mellem jordpartiklerne i de øverste jordlag. Der er tale om prøver, der kan have betydning for projektets økonomi.

Og det er altså de prøver, som By & Havn ikke vil udlevere.

Hjælp os i kampen for naturen

Vi arbejder for at beskytte Danmarks natur. Du kan støtte vores arbejde og være med til at forsvare værdifuld natur i hele landet.

By & Havn afviser kritik

Over for Politiken afviser By & Havn, at prøverne har noget at gøre med lokalplanen:

- De analyser, som der nu efterspørges, er ikke undersøgelser, som skal bruges til lokalplanens vedtagelse, men undersøgelser, der på længere sigt skal give de nødvendige tilladelser på de enkelte byggefelter, siger kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen til avisen.

Han afviser, at prøverne kan bruges til noget på nuværende tidspunkt, fordi de skal suppleres med yderligere undersøgelser.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper fortsat imod byggeriet på Amager Fælled, og for at alle oplysninger kommer på bordet, før borgerrepræsentationen skal stemme om lokalplanen. Det ventes at ske d. 4. februar.

Læs også: Nikolaj Kirk i opråb til politikerne: Amager Fælleds natur er jeres ansvar

Det mener Danmarks Naturfredningsforening

At al natur på Amager Fælled bevares som natur. Det er vigtigt med større naturområder i København. Det giver plads til biodiversitet, og Amager Fælled er et nært naturområde for københavnerne.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28