Hos både skoler og dagtilbud i hele landet er der natur på skemaet i denne uge, hvor 188.000 børn skal ud i det fri i forbindelse med Naturens Uge. Men selvom den årlige tilslutning til Naturens Uge er høj, er der stadig mange børn, som mangler helt basalt kendskab til naturen.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening – den hidtil største måling af børn og børnefamiliers brug af og viden om natur.

Hvert fjerde barn i alderen 5-12 år har ifølge undersøgelsen aldrig set helt almindelige arter som krabben, haren eller egernet i naturen, mens kun lidt over halvdelen af børnene har set et pindsvin i det fri, kigget på stjernehimlen i naturen eller bygget en hule i naturen. Og det er bekymrende, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: 5 dyr du kan opleve på en ny måde til Naturens Uge

- At lære naturen at kende er en vigtig del af børns opvækst. Vi ved fra undersøgelser, at det at færdes i naturen både udvikler børns kompetencer og har betydning for deres trivsel. Vi står samtidig som samfund i nogle store globale udfordringer med både naturens tilbagegang og klimakrisen. Det, at børn bliver introduceret til naturen og lærer at holde af den, har også en betydning for, at de som voksne vil hjælpe med at passe på den, siger hun.

Deltag i Naturens Uge: Se oversigt over alle arrangementer her

Naturoplevelserne har en social slagside

Undersøgelsen viser samtidig, at der er en signifikant forskel på lavtuddannede og mellem- og langtuddannede familiers viden om og brug af naturen. Børn af lavtuddannede kommer mindre ud i naturen og kender færre af de almindelige arter. Og selvom forældrene ønsker at få deres børn mere ud, oplever de lavtuddannede børnefamilier større barrierer ved at komme ud i naturen end resten af familierne, viser undersøgelsen.

Tallene i undersøgelsen er ikke overraskende for Brian Lassen, der er lektor ved University College i Aarhus, og som forsker i børn fra belastede familiers brug af de grønne områder i daginstitutionstilbuddene. Ifølge forskeren er det nemlig veldokumenteret, at udeliv og natur har en stor betydning for børnene.

- Vi ved, at naturen har betydning for trivslen. Men vi kan også at se, at der er en ulighed i, hvilke socialklasser som kommer ud i naturen udenfor institutionslivet. Det betyder, at daginstitutionerne og skolerne har et meget stort ansvar for at få naturen og udelivet integreret i institutionslivet. Og den gode historie er, at daginstitutionerne allerede i dag tager et stort ansvar for det, imens en del skoler arbejder med udeskole, hvor undervisningen flyttes ud af klasselokalerne, siger han.

Selvom daginstitutionerne og skolerne i dag allerede gør en del, mener forskeren, at natur og udeliv bør integreres endnu mere på pædagoguddannelserne, så fremtidige pædagoger får mere viden og færdigheder til at arbejde i uderummet. Ligesom der også er plads til, at endnu flere skoler kan arbejde med udeskole og flytte undervisningen ud i det fri.

Ifølge den nye Epinion-undersøgelse efterspørger forældrene da også, at skoler og daginstitutioner tager et endnu større ansvar for at få børnene ud i naturen. I alt svarer 75 procent, at de ville ønske, at dagtilbuddene og skolerne tog deres børn mere ud i naturen.

I dag arbejder en femtedel af landets skoler med konceptet udeskole, som ifølge forskningen har positiv betydning for børns læring og trivsel.

188.000 børn rykker ud i naturen

Bag Naturens Uge, der skydes i gang i dag, står Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Og her er formålet netop at få åbnet naturen op for flere børn og familier.

I løbet af hverdagene skal 188.000 børn fra daginstitutioner og skoler ud i naturen. Derudover bliver der henover hele ugen afholdt hundredvis af offentlige natur- og friluftsarrangementer rundtom i hele landet. Her kan man blandt andet komme på guidede svampeture, prøve at spotte flagermus eller gå på opdagelse i naturen med Gurli Gris.

- Det er vores mål, at alle børn i Danmark skal lære naturen at kende. Og med Naturens Uge forsøger vi at åbne børnene og børnefamiliernes øjne for, hvor meget naturen har at byde på. Og så håber vi også, at ugen kan være med til at sætte naturen og børns trivsel på dagsorden og starte en bredere samtale om, hvad naturen kan og betyder for vores børns trivsel, siger Maria Reumert Gjerding.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført i juni 2021 som webbaserede interview blandt 1.100 børn i alderen 5 til 12 år og deres forældre. Forældrene har først besvaret en række indledende spørgsmål om deres familiers brug af naturen. Herefter har barnet, så selvstændigt som muligt, besvaret en række spørgsmål ved hjælp af blandt andet billeder og ikoner.
  • Af de adspurgte børn har 74% set et egern i naturen, 75% en krabbe, 72% en frø, 59% en guldsmed, 73% en hare, 71% et rådyr og 58% et pindsvin.
  • Af de adspurgte børn, har kun 39% overnattet i naturen, 62% snittet en pind, 53% bygget en hule i naturen, 50% set på stjernehimlen i naturen og 77 % har oplevet at blive brændt af brændenælde.
  • Otte ud af ti forældre (80%) ville i høj grad (19%) eller nogen grad (61%) ønske, at deres familie opholdt sig mere i naturen. 12% svarer i mindre grad, og det er kun 3%, der slet ikke ville ønske sig det.
  • 3/4 af forældrene ønsker, at deres barns dagtilbud eller skole tager børnene mere med ud i naturen. Der er signifikant forskel mellem forældre med lang videregående uddannelse (66%) og forældre med ufaglært eller kort uddannelse (77%).
  • Læs hele undersøgelsen.
alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter