Det er et vigtigt skridt i den helt rigtige retning.

Sådant lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding, efter at Danmark nu er blevet enig med en række andre EU-lande om, at forbyde bundslæbende fiskeri på sten- og boblerevene i fem beskyttede havområder i Nordsøen.

- Vi ved, der befinder sig rigtig meget liv på de her rev, der er en slags epicenter for havnaturen i området. Her er koraller som dødningehånd, her er søanemoner og her er fiskeyngel som torsk og sej, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Bundslæbende fiskeri kan forårsage en uoprettelig skade på sten- og boblerevene, og det er ufatteligt, at man så længe har tilladt at trække bundslæbende fiskeredskaber gennem vores fineste havnatur i Nordsøen, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Så intensivt trawles vores beskyttede UNESCO verdensarv

Foto: Claus Garde Bergmann

Fiskerne her i Thorup Strand får ødelagt deres bedste fiskepladser, når belgiske og hollandske bomtrawlere trækker deres tunge ødelæggende bomtrawl gennem havbunden i Jammer Bugt. Det ændrer trawlforbuddet på sten- og boblerevene længere ude i Nordsøen desværre ikke på.

Dansk forslag rammer de udenlandske bomtrawlere

Det danske forslag til et trawlforbud er forhandlet hjem med en række EU-lande, der har fiskerettigheder i Nordsøen. Forslaget bliver nu sendt til godkendelse i EU.

Trawlforbuddet vil især ramme de belgiske og til dels hollandske fiskere. De fisker med bomtrawl, hvilket er det eneste bundslæbende fiskeredskab, der rent praktisk kan holde til at fiske på selve stenrevene.

Bomtrawl er en meget voldsom og ødelæggende fiskemetode, hvor store net med en bom holdes nede af tunge kæder, der trækkes gennem havbunden. Norge har forbudt bomtrawl i deres farvande, ligesom det også er forbudt i Kattegat.

- Bomtrawl burde forbydes alle steder, og jeg håber, at den danske regering vil kæmpe videre for, at vi får et generelt forbud mod bomtrawl i hele Nordsøen og Skagerrak – også når det ikke sker på stenrev, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

Læs også: Sådan skader bundtrawl livet i havet

Hjælp havet med din underskrift

Fiskeri med bomtrawl og med bundtrawl skader naturen i havet og påvirker klimaet. Derfor kæmper vi for, at det skal forbydes i beskyttede havområder.

Er du enig? Så hjælp os med din underskrift.

Bomtrawl er værst....

  • Bomtrawl er særdeles ødelæggende for havnaturen
  • Det er konstrueret, så det kan trækkes over stenrev og bl.a. hive store sten med sig.
  • I Norge har man indført et totalt forbud mod fiskeri med bomtrawl.
  • Der er endnu ikke enighed om generelt forbud mod bomtrawl blandt EU-landene.

... men bundtrawl skader også livet i havet

  • Bundtrawl kan ikke som bomtrawlet bruges på stenrev,
  • Det er konstrueret til at fange fisk og skaldyr, der lever tæt på og nedgravet i sand-og mudderbund.
  • Selvom bundtrawl ikke er så voldsomt ødelæggende som et bomtrawl, så er også bundtrawl skadelige for livet på havbunden.
  • Der er et meget intensivt fiskeri med bundtrawl i dansk hav, hvor 58 pct. af havbunden er blevet bundtrawlet de seneste 12 år.

Kortene viser, at man med regeringens forslag fortsat må slæbe tunge bundslæbende trawl dybt ind mellem stenrevene i bl.a. Natura 2000-områderne Gule Rev og Lønstrup Rødgrund.

Stregerne for området med trawlforbud er tegnet, så man fortsat kan fiske med både bomtrawl og bundtrawl på den beskyttede havnatur, der ligger tæt omkring stenrevene. Kilde: Fødevarer-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Foto: Claus Garde Bergmann

Fiskerne på Thorup Strand er kendte for at trække deres fiskekuttere op på stranden. De har længe protesteret mod de ødelæggende bomtrawl.

Nedenfor ses banner fra en demonstration.

Zig-zag fiskeri gennem beskyttet natur bliver fortsat tilladt

Forbuddet mod bundslæbende fiskeri kommer til at gælde i de fem marine Natura 2000-områder Store Rev, Gule Rev, Jyske Rev, Lønstrup Rødgrund og Thyborøn Stenvolde.

Her undgår fisk og bunddyr i fremtiden at blive dræbt af tunge fiskeredskaber. Men altså kun hvis de ikke bevæger sig udenfor stenrev og boblerev.

For selvom det er store sammenhængende Natura 2000-områder med flere forskellige naturtyper, så har regeringen valg kun at lave trawlforbud på selve stenrevene og en bufferzone i de beskyttede områder – men ikke i resten af de beskyttede havområder.

- Hvis man ser på afgrænsningen af forbudszonen, så er der gjort alverdens krumspring for, at man fortsat kan fiskes i zig-zag mellem stenrevene og trække tunge bom- og bundtrawl gennem havnaturen her, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Det er jo helt skørt at, at fisk og bunddyr skal forblive oppe på selve stenrevene for at være beskyttet, når man ved, hvordan havnaturen spiller sammen på og omkring stenrevene, siger hun.

Læs også: 3 ud af 4 vil have forbud mod bundtrawl i beskyttet hav

Flere Natura 2000-områder med zig-zag-fiskeri

Det er ikke kun i Nordsøen, at det fortsat er tilladt at fiske zig-zag som et slalomløb mellem naturrige stenrev i beskyttede havområder. I denne video kan du se, hvordan fiskefartøjer trawler havbunden i et beskyttet Natura 2000-område i Kattegat i løbet af én uge:

De røde streger på kortet i videoen viser, hvordan forskellige fiskefartøjer i én udvalgt uge fra d. 12.-18. juni i 2023 trawler havbunden i det beskyttede Natura 2000-område Kims Top i Kattegat. Bundtrawlene er blevet slæbt helt tæt op ad stenrevene (lyse områder) i de dybe render (mørke områder) med dyb blød mudderbund, hvor bl.a. jomfruhummer og tunnelborende bunddyr holder til. Kilde: Vesselfinder

Kortet ovenfor viser beliggenheden af de fem beskyttede havområder, hvor der nu bliver forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber – men altså kun lige der, hvor der er stenrev. Kilde: Fødevarer-, Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Af internationale studier fremgår det, at havnaturen får det meget bedre, hvis man lukker hele havområder og ikke kun dele af områderne. Samtidig vil en lukning af hele området også hjælpe Danmark med at leve op til vores internationale forpligtelser.

Skriv under for at stoppe bundtrawl i beskyttet hav.

Ifølge Maria Reumert Gjerding er regeringens nye indsats mod skadeligt fiskeri i Nordsøen slet ikke tilstrækkelig til at beskytte havnaturen her.

- Det er fattigt, at vi ikke engang her under, at havnaturen får fred i hele det beskyttede havområde. Stregerne for forbudszonen er nidkært tegnet for at værne om særskilte erhvervsinteresser i stedet for om naturen, slutter Maria Reumert Gjerding.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri