Sidste torsdag sluttede et langt liv i miljøets tjeneste, da civilingeniør og professor emeritus Finn Bro-Rasmussen i en alder af 90 år sov stille ind på Herlev Hospital. Det oplyser Finn Bro-Rasmussens familie til Ritzau.

Han var kendt som en af Danmarks fremmeste miljøforkæmpere og var involveret i et utal af danske og internationale miljøsager.

Han efterlader et stort aftryk på miljøområdet, fortæller Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Finn Bro Rasmussen har om nogen været med til at sætte miljø- og natur på Danmarkskortet. Han efterlader sig et kæmpe aftryk, og hans arbejde har været højt værtsat – ikke mindst i Danmarks Naturfredningsforening, hvor han i mange år var aktiv, senest som medlem af vores miljøfaglige udvalg helt indtil 2016. Æret være hans minde, siger Maria Reumert Gjerding.

Finn Bro Rasmussen blev uddannet civilingeniør i 1952, og som civilingeniør - og senere miljøprofessor - beskæftigede han sig med områder som sprøjtemidler, rent drikkevand, tungmetaller, giftdepoter og syreregn.

Han arbejdede i årene 1953 til 1977 på Statens Vitaminlaboratorium, Statens Pesticidlaboratorium og Statens Levnedsmiddelinstitut, inden han i 1977 blev landets første miljøprofessor.

Han er blandt andet kendt for arbejdet mod forurening fra Cheminova i Nordjylland, hvor der senere blev opsat en skamstøtte over forureningen.

Finn Bro-Rasmussen var i rigtig mange år aktiv i DNs miljøfagligeudvalg, hvor miljøpolitisk seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby er sekretær.

- Han har været en kæmpe inspiration og arbejde sammen med, og en virkelig indigneret og dygtig miljøforkæmper. Cheminovas forurening viste sig at blive en livslang kamp for Finn Bro-Rasmussen - en kamp hvor han aldrig holdt sig tilbage. Men der har også været mange andre miljøsager, hvor vi i Danmarks Naturfredningsforening har haft enorm stor glæde af Finn Bro-Rasmussens store viden og store engagement. I de seneste år har især kampen mod import af det farlige HCB-affald fra Australien og kampen mod skifergas fyldt meget, fortæller Sine Beuse Fauerby

Frem til 1998 underviste han i økologi og miljølære ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han har været aktiv som konsulent for bl.a. FN's fødevareorganisation, FAO, og har haft tillidshverv i Miljøankenævnet, Ingeniørforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Finn Bro-Rasmussen boede op til sin indlæggelse i Søllerød i Nordsjælland. Han efterlader sig to børn og fire børnebørn.

Her kan du læse et tidligere interview, som DN har lavet med Finn Bro Rasmussen.

alt
Kasper Pihl Møller
Presserådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28