Sidste torsdag sluttede et langt liv i miljøets tjeneste, da civilingeniør og professor emeritus Finn Bro-Rasmussen i en alder af 90 år sov stille ind på Herlev Hospital. Det oplyser Finn Bro-Rasmussens familie til Ritzau.

Han var kendt som en af Danmarks fremmeste miljøforkæmpere og var involveret i et utal af danske og internationale miljøsager.

Han efterlader et stort aftryk på miljøområdet, fortæller Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Finn Bro Rasmussen har om nogen været med til at sætte miljø- og natur på Danmarkskortet. Han efterlader sig et kæmpe aftryk, og hans arbejde har været højt værtsat – ikke mindst i Danmarks Naturfredningsforening, hvor han i mange år var aktiv, senest som medlem af vores miljøfaglige udvalg helt indtil 2016. Æret være hans minde, siger Maria Reumert Gjerding.

Finn Bro Rasmussen blev uddannet civilingeniør i 1952, og som civilingeniør - og senere miljøprofessor - beskæftigede han sig med områder som sprøjtemidler, rent drikkevand, tungmetaller, giftdepoter og syreregn.

Han arbejdede i årene 1953 til 1977 på Statens Vitaminlaboratorium, Statens Pesticidlaboratorium og Statens Levnedsmiddelinstitut, inden han i 1977 blev landets første miljøprofessor.

Han er blandt andet kendt for arbejdet mod forurening fra Cheminova i Nordjylland, hvor der senere blev opsat en skamstøtte over forureningen.

Finn Bro-Rasmussen var i rigtig mange år aktiv i DNs miljøfagligeudvalg, hvor miljøpolitisk seniorrådgiver Sine Beuse Fauerby er sekretær.

- Han har været en kæmpe inspiration og arbejde sammen med, og en virkelig indigneret og dygtig miljøforkæmper. Cheminovas forurening viste sig at blive en livslang kamp for Finn Bro-Rasmussen - en kamp hvor han aldrig holdt sig tilbage. Men der har også været mange andre miljøsager, hvor vi i Danmarks Naturfredningsforening har haft enorm stor glæde af Finn Bro-Rasmussens store viden og store engagement. I de seneste år har især kampen mod import af det farlige HCB-affald fra Australien og kampen mod skifergas fyldt meget, fortæller Sine Beuse Fauerby

Frem til 1998 underviste han i økologi og miljølære ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han har været aktiv som konsulent for bl.a. FN's fødevareorganisation, FAO, og har haft tillidshverv i Miljøankenævnet, Ingeniørforeningen og Danmarks Naturfredningsforening. Finn Bro-Rasmussen boede op til sin indlæggelse i Søllerød i Nordsjælland. Han efterlader sig to børn og fire børnebørn.

Her kan du læse et tidligere interview, som DN har lavet med Finn Bro Rasmussen.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28