Den væsentligste indsats for den danske natur sættes nu i gang. Miljøministeriet har netop meldt ud at etableringen af de to første naturnationalparker går i gang senere i år. Danmarks Naturfredningsforening er rigtig glade for, at naturnationalparkerne nu endelig er på vej, men ser gerne at tempoet sættes op.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2020 at oprette 15 naturnationalparker. Og nu har regeringen sat årstal på, hvornår vi kan forvente at naturnationalparkerne står klar.

De første to åbner i begyndelsen af 2025 i Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland - og i Gribskov er der planer om at lade store elge leve vildt.

- Jeg er rigtig glad for, at regeringen kommer videre med de planlagte naturnationalparker. Det er et vigtigt skridt for vores biodiversitet, at vi får områder hvor naturen har førsteret, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere: Her skal de 15 naturnationalparker ligge

Bliv klogere på naturnationalparker

Hvad er en naturnationalpark? Hvor skal de ligge? Og hvor har man gode erfaringer med helårsgræssende dyr i naturområder?

Det kan du blive klogere på i vores tema om naturnationalparker.

Danmark har brug for mere vild natur

Naturnationalparkerne skal tjene som løftestang for at de 1.932 truede dyr, planter og svampe, der i dag er i fare for at forsvinde fra den danske natur. Eksperter i biodiversitet peger på store områder med vild og selvforvaltende natur med store planteædere som løsningen.

I dag har Danmark blot reelt beskyttet natur på ca. 1,6 procent af landarealet. EU's mål er, at 30 procent af landarealet skal være beskyttede områder, heraf 10 procent strengt beskyttet. Når samtlige 15 naturnationalparker er fuldt etableret, vil de samlet set udgøre 25.000 ha hvilket svarer til 0,6 procent af Danmarks samlede landareal.

- Nu skal vi i gang. Arterne uddør lige nu. Vi står i en buldrende biodiversitetskrise. Vi er bekymrede for, at tempoet er for langsomt i udrulningen af naturnationalparkerne, bl.a. sætter regeringen ikke en slutdato for hvornår de sidste 10 naturnationalparker skal være etableret, siger Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: 10 eksempler på dyr som vil få bedre levevilkår i naturnationalparker

Lokale bestyrelser, lokal indflydelse

Formålet med naturnationalparkerne står klart. De skal bidrage til at styrke biodiversiteten og det mål må man ikke miste af syne, når lokale bestyrelser skal sikre gode lokale løsninger, mener Danmarks Naturfredningsforening:

- Regering har besluttet, at der skal nedsættes bestyrelser for de 15 naturnationalparker. Vi bakker selvfølgelig op om god lokal inddragelse. Naturnationalparkerne skal også sikre befolkningen gode naturoplevelser, og bestyrelserne kan være med til at sikre gode løsninger lokalt. Det er dog vigtigt, at forvaltningen i naturnationalparker stadig hviler på et fagligt grundlag, hvis de skal gøre en forskel for biodiversiteten”, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

Læs mere: Få svar på de mest stillede spørgsmål om naturnationalparker

Danmark er et af de mest naturfattige lande i EU

Biodiversitetsrådet vurderede i deres rapport fra efteråret 2023, at ingen af Danmarks landarealer med sikkerhed kan siges at opfylde kravene til strengt beskyttede områder.

På EU-plan er Danmark også det land med mindst EU-beskyttet Natura 2000-natur på land.

Støt os i kampen for mere vild natur