Den politiske aftale om naturnationalparkerne har netop haft 3-års-fødselsdag, men på trods af, at der gået over 1000 dage, har ikke en eneste naturnationalpark endnu set dagens lys. Debatten om naturområderne har derimod været sprællevende helt fra begyndelsen – blandt andet har danskernes opbakning eller mangel på samme været et meget omdiskuteret tema.

I foråret 2022 viste en måling fra Epinion imidlertid, at 73 pct. af danskerne var positive over for de kommende naturnationalparker, mens 11 pct. var negative. Målingen viste samtidig, at opbakningen gjaldt i alle regioner. Højest var tilslutningen i Region Hovedstaden, hvor 77 pct. var positive, mens opbakningen var lavest i Region Nordjylland, hvor 67 pct. var positive.

Og nu har en undersøgelse fra Københavns Universitet altså zoomet helt ind på opbakningen blandt naboerne til de kommende naturnationalparker Fussingø i Østjylland og Gribskov i Nordsjælland. Her har forskerne spurgt et repræsentativt udsnit af de borgere, der bor i en radius af 10 kilometer fra de to naturnationalparkers afgrænsning. Og svarene er entydige.

Læs også: Hvad er en naturnationalpark, og hvor skal de ligge?

Støt naturen

Vi kæmper for at bremse biodiversitetskrisen og redde de truede arter i den danske natur.

Støt vores kamp for at få mere og bedre dansk natur ved at blive medlem.

Naboer er positive for kommende naturnationalparker

For borgerne i Gribskov er 66 pct. positive over for den kommende Naturnationalpark Gribskov, mens 12 pct. er negative. Samtidig svarer 73 pct., at de vil besøge Naturnationalpark Gribskov i højere eller samme grad som før.

For borgerne nær Fussingø tegner nogenlunde samme billede sig. Her er 60 pct. positive, mens 19 pct. er negative. 69 pct. svarer, at de vil besøge Naturnationalpark Fussingø i højere eller samme grad som før.

Ifølge Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, sætter de nye tal atter en tyk streg under, at der er stor opbakning til naturnationalparkerne.

- Det står klart, at der ikke kun er bred opbakning nationalt og regionalt, men altså også når man zoomer ind på de borgere, der bor helt tæt på i både Østjylland og Nordsjælland. Danskerne vil gerne have naturnationalparkerne, og de glæder sig til at komme ud at opleve dem, siger hun.

Læs også: 7 fordele ved at få naturnationalparker i Danmark

Vi venter stadig på åbningen af første naturnationalpark

Den tidligere S-regering, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i 2020 en aftale om en natur- og biodiversitetspakke – herunder etablering af naturnationalparkerne.

Formålet med naturnationalparkerne var og er at skabe store sammenhængende arealer, hvor naturen slippes fri og kan udvikle sig på sine egne præmisser og forbedre tilstanden for en lang række dyr og planter, der er voldsomt pressede på grund af manglende levesteder.

Ingen naturnationalparker blev imidlertid klar, før SVM-regeringen overtog regeringsmagten i 2022.

Den nye regering fastholdt naturnationalparkerne i sit regeringsgrundlag, men på tærsklen til 2024 har ingen naturnationalparker endnu set dagens lys, og der ligger ikke nogen klar plan for, hvornår de kommer.

Hos Danmarks Naturfredningsforening efterlyser man, at regeringen kommer op i et helt andet gear.

- Jeg mener faktisk, det er under al kritik, at det går så langsomt, og at der ikke bliver rykket på, at få naturnationalparkerne i gang. Biodiversitetskrisen bliver kun værre, jo længere, vi sidder og venter. Derfor er det frustrerende, at der ikke er mere fremdrift, afslutter Maria Reumert Gjerding.

Læs også: 10 eksempler på dyr der vil få bedre levevilkår i naturnationalparker

Hjælp os med at kæmpe for mere og bedre natur