Regeringen og støttepartierne har netop indgået en ny aftale, som skal sikre mere urørt skov og som samtidig stopper for den kommercielle skovhugst i 32 skove i Danmark, som den tidligere regeringen udpegede til urørt skov.

Aftalen er et udløb af finansloven fra 2020, hvor partierne øremærkede 20 millioner kroner årligt til urørt skov.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er præsident Maria Reumert Gjerding, glad for den nye aftale:

- Størstedelen af vores truede arter hører til i skovene. Det er rigtig godt, at vi nu får skabt mere vild skovnatur, som er et af de vigtigste tiltag, der skal til for at bremse tilbagegangen af dyr og planter.

Læs, hvordan DN arbejder for mere urørt skov

Der er stadig lang vej igen for at indfri valgløftet

Med aftalen tager partierne et lille skridt på vejen til at indfri løftet om at sikre 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

- Jeg er glad for, at der endelig kommer gang i realiseringen af valgløftet om at sikre 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Men med aftalen bliver kun 6.000 hektar lagt urørt. Der er stadig meget lang vej igen, før vi er i mål, siger præsidenten.

Læs: Naturtilstanden i de danske skove i dramatisk tilbagegang

Med de 6000 hektar og en hurtigere indfasning af allerede udpeget urørt skov, når Danmark nu op på samlet 29.000 hektar udpeget urørt skov i Danmark. Det er stadig under 4,5% af landets skovareal, som nu er urørt. Dermed mangler der stadig 46.000 hektar, før partiernes valgløfte er indfriet.

Netop 75.000 hektar urørt skov var anbefalingen fra de førerende biodiversitetsforskere i Danmark, som tilbage i 2016 konkluderede, at det var det minimum, der skulle til for at bremse tilbagegangen i skoven.

DN vil have forskerne inddraget i udpegningen af den nye urørt skov

Med aftalen sætter regeringen nu gang i en proces, hvor de 6000 hektar urørt skov skal udpeges. Her er det vigtigt, understreger præsidenten, at den skov der endelig lægges urørt også er den skov, som allerede i dag rummer de største biodiversitetsværdier.

- Hvis vi skal sikre, at udlægningen af urørt skov giver den størst mulige gavn for biodiversiteten, er det vigtigt at vi starter med de skovarealer, som i dag rummer de største naturværdier. Og her er min skarpe opfordring til politikerne, at de sikrer sig netop det og i udpegningen inddrager forskningsmiljøerne og de grønne organisationer.

Med aftalen vil det stadig være muligt at udtage og sælge ikke-hjemmehørende træarter fra de urørt skove. Tiltag som er med til at sikre finansieringen af aftalen.

Det er ok, mener Maria Reumert Gjerding. Til gengæld er hun bekymret over, at det med aftalen vil være muligt for naturstyrelsen at udtage og sælge hjemmehørende arter i forbindelse med etablering af lysninger eller forbedret hydrologi. Også selvom udtagningen kun sker ud fra hensyn til biodiversiteten.

- Jeg har meget svært ved at se, at det på nogen måde kan gavne biodiversiteten at udtage og sælge hjemmehørende arter fra urørt skov. Vi har den klare holdning, at der ikke skal ryddes og fjernes dødt ved i de udpegede skove. Og hvis der skal fjernes træer i forbindelse med etableringer af lysninger, kan træerne jo bare flyttes et andet sted hen i skoven til glæde for biller, svampe og livet i skoven, siger præsidenten.

Skriv under for mere vild natur

Læg pres på politikerne - skriv under for, at mere af Danmark skal være vild natur, hvor naturen kan være i fred for menneskelig indgriben.

Fakta om urørt skov

  • Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og hvor skovnaturen får lov til at udvikle sig dynamisk uden udtagning af træ til tømmer eller energi.
  • Netop den urørt skov er vigtig for de truede arter.
  • To tredjedele af de danske arter af planter, dyr og svampe er knyttet til levesteder i skove.
  • I efteråret viste en rapport fra Københavns Universitet, at naturtilstanden i de danske skove var i dramatisk tilbagegang.
  • I valgkampen lovede Socialdemokraterne, at de efter valget ville sikre minimum 75.000 hektar urørt skov i Danmark. Et løfte som også Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet lovede vælgerne at indfri efter valget.
  • Netop 75.000 hektar urørt skov var anbefalingen fra de førerende biodiversitetsforskere i Danmark, som tilbage i 2016 konkluderede, at det var det minimum, der skulle til for at bremse tilbagegangen i skoven.