Den danske klithede er helt enestående i Europa, og i Danmark er der kun omkring 50.000 hektar tilbage, som primært findes ved den jyske vestkyst.

Et af disse naturområder er Lyngbos Hede, som består af en mosaik af tør og fugtig klithede med dværgbuske, hedelyng, klokkelyng, revling og mange andre arter.

Allerede i 1966, i forbindelse med at kunstmaler Chresten Lyngbo solgte heden til staten, blev der tinglyst en række fredningslignende betingelser i skødet, som skulle beskytte hedens enestående natur.

I over 50 år har Lyngbos Hede været forvaltet som et fredet område af fredningsnævnet, som i god tro sikrede områdets beskyttelse imod sommerhusbyggeri og andet, som ville have ødelagt områdets helt enestående værdier.

En længe ventet fredning af enestående natur

Men Lyngbos Hede er dog aldrig blevet fredet ved en egentlig fredningskendelse. Og det vil Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune nu rette op på.

I Danmarks Naturfredningsforening er den lokale formand Merete Vigen Hansen svært tilfreds med udsigten til, at området langt om længe bliver egentlig fredet.

- Vi har ventet længe på denne her fredning. Et så fuldkommen enestående naturområde som Lyngbos Hede, der rummer en helt særlig botanik, skal da være fredet. Ingen ved som bekendt hvad fremtiden bringer, så med en fredning kan vi alle sove lidt bedre om natten, siger Merete Vigen Hansen.

Læs mere: Hvad betyder det, at et område er fredet?

Natur vil fremover stå forrest i området

Heden ejes i dag af Naturstyrelsen, som forvalter områdets natur på enestående vis. For nylig har Forsvaret ønsket at anlægge kampvognskørespor på heden, som sammenbinder kampvognsspor på arealer nord og syd for heden.

Med den nye fredning er det blevet forsøgt at skabe en balance, som på den ene side rummer Forsvarets ønsker, og på den anden side sikrer, at naturværdierne står forrest fremover i områdets forvaltning.

Derfor er Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen også glad for den nye fredning.

- Jeg er godt tilfreds med resultatet af den gode dialog, der har været med både Forsvaret og Naturstyrelsen. Den viser, at der kan komme et fint resultat ud af dialog og lydhørhed. Samtidig er jeg glad for, at Lyngbos Hede forhåbentlig bliver fredet, sådan som det var meningen allerede i 1966, siger Mads Sørensen.

Læs også: Ildsjæle kæmper for at beskytte vestjysk klithede

Forpligtet til at beskytte danske klitheder

Danmark har et helt særligt ansvar for at passe på den klithede-natur, som vi er heldige stadig at have. Derfor er heden også omfattet af en såkaldt Natura2000-beskyttelse.

Det er imidlertid ikke en tilstrækkelig beskyttelse, hvis vi skal være sikre på, at kommende generationer også skal kunne opleve dette kæmpestore sammenhængende naturområde intakt.

Læs mere: 250 Natura2000-områder skal beskyttes bedre

Forslaget med fredningen er at give områdets store naturværdier den bedste beskyttelse, at sikre adgang til naturpleje uanset fremtidige ejere og at give offentligheden mulighed for at færdes på Lyngbos Hede til enhver tid.

Fakta om fredningssagen for Lyngbos Hede

  • Fredningsnævnet holder et offentligt møde og en besigtigelse i området i løbet af få måneder efter, at de har modtaget fredningsforslaget.
  • Når Fredningsnævnet efter to år har truffet en afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ligeledes holder offentligt møde om sagen og besigtigelse i området.
  • Først derefter besluttes det om fredningen skal gennemføres helt eller delvist.
alt
Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 61 69 18 22