Vilde naturnationalparker. Det var løftet fra både regering og støttepartier under valgkampen for præcist et år siden. Nu sender regeringens støttepartier en klar opfordring til regeringen: Sæt gang i de vilde naturnationalparker!

- Vi står ikke kun i en klimakrise. Naturen er også udfordret som aldrig før. Når vi nu skal i gang med at forhandle om grønne initiativer, som kan sparke gang i økonomien, skal vi ikke glemme, at vi som politisk flertal også har givet nogle håndfaste løfter til naturen, siger Anne Valentina Berthelsen, Naturordfører hos SF.

Læs også: Naturnationalparker og skove: DN vil kickstarte økonomien med etablering af mere natur

Forhandlingerne om vild natur er gået i stå

Netop naturens tilbagegang var et stort tema under valgkampen. Og siden valget og dannelsen af den socialdemokratiske regering med afsæt i et forståelsespapir, som lover etablering af vilde naturnationalparker og mere vild natur, er der politisk sket meget lidt.

I starten af maj skulle miljøminister Lea Wermelin ellers have været vært for et stort naturtopmøde, som skulle kickstarte forhandlingerne om en storstilet natur- og biodiversitetspakke, der skulle levere på valgkampens løfter.

Men coronakrisen har aflyst topmødet, og regeringen har endnu ikke inviteret til nye forhandlingsmøder eller fremlagt en plan for forhandlingerne om en natur- og biodiversitetspakke. Det frustrerer støttepartierne.

- Der var ingen af os, som havde forventet en coronakrise. Og selvfølgelig har den ændret på regeringens prioriteringer på den korte bane. Men naturens krise er jo ikke forsvundet af den grund. Derfor synes vi, det er vigtigt, at vi stadig husker vores løfter til naturen, siger Enhedslistens naturordfører Mai Villadsen og fortsætter:

- Vi er blevet valg på et historisk grønt mandat, hvor vi som flertal har lovet ret markante løfter på både klima og naturområdet. Og det er næppe nogen hemmelighed, at det går for langsomt med at levere på dem.

For Radikale Venstre er de vilde naturnationalparker også en mærkesag, fortæller miljøordfører Zenia Stampe til Ritzau.

- Og vi har været utålmodige. Men vi fornemmer, at regeringen er på vej, siger hun.

Læs også: Unge vil have mere og vildere natur

Naturen fortsætter sin tilbagegang

Siden valget har rapport på rapport slået fast, at naturen fortsat er i tilbagegang. Dagen før valgkampen kom det internationale forskerpanel IPBES med en nedslående global rapport, der slog fast, at hver fjerde art var truet af udryddelse.

I Danmark ser billedet lige så trist ud. Ifølge den sidste indrapportering til EU tilbage i december er 95 procent af de overvågede naturtyper og 57 procent af de danske arter i tilbagegang. Senest kom rødliste-opdateringen fra januar i år, hvor antallet af rødlistede truede arter er blevet fordoblet på kun 10 år.

- Rapport på rapport slår fast, at den danske natur er i drastisk tilbagegang. Derfor er jeg også er meget glad for, at Radikale, SF og Enhedslisten nu melder meget klart ud, at der skal leveres på et af de vigtigste naturløfter fra valgkampen. Nemlig at sætte gang etableringen af de vilde naturnationalparkerne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Læs også: 6 store dyr der gør den danske natur vildere

Forslag om naturpulje

Danmarks Naturfredningsforening har i sit eget udspil, ’Naturlig grøn genstart’, foreslået at oprette en naturpulje på 400 mio. kr. årligt over 3 år, som kan bruges på større naturgenopretningsprojekter og etablering af vilde naturområder i form af naturnationalparker.

Midlerne kan gå til fx hegning af større områder, genskabelse af naturlig hydrologi, udsætning af store planteædere, grøftelukninger og lignende.

Forslaget om at bruge en kickstart til etablering af vilde naturnationalparker er ligeledes en del af det samlede NGO-udspil, ’Grøn Genstart’, som 18 danske interesseorganisationer står bag. I Kristelig Dagblad kritiserer en lang række naturorganisationer også regeringen for ikke, at gjort nok for at realisere de mange grønne løfter til naturen i løbet af regeringens første leveår.

Læs DNs udspil her:

Naturnationalparker

  • Som et konkret løfte under valgkampen har både socialdemokraterne og de tre nuværende støttepartier alle budt ind med naturnationalparker, som et centralt virkemiddel for at bremse naturens tilbagegang.
  • Naturnationalparker er indhegnede vilde sammenhængende naturområder på mindst 1000 hektar, som primært skal etableres på statens arealer. Der skal udsætte store græssere som heste, elge, bisoner og kvæg. Store dyr, der skal kunne gå ude hele året uden tilskudsfoder. Derved skaber de det lysåbne artsrige skovlandskab, som de fleste arter, planter og dyr er tilpasset til i vores del af verden.
  • Konkret har Socialdemokraterne i et fælles naturudspil med SF forpligtet sig på at etablere 15 vilde naturnationalparker på et samlet areal på 60.000 hektar svarende til størrelsen med Bornholm, ligesom både Enhedslisten og Radikale hver især har foreslået etablering af naturnationalparker – eller vilde naturreservater i deres grønne udspil.