I flere årtier er tonsvis af PFAS-pesticider blevet spredt ud over danske marker. Faktisk drejer det sig om hele 2,7 millioner liter PFAS-pesticider.

Det viser en optælling, som mediet Danwatch har lavet på baggrund af data fra GEUS og Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelstatistik.

Den seneste tid er bekymringen for forurening med PFAS-stoffer vokset, fordi de såkaldte evighedskemikalier bliver fundet flere og flere steder. Og det gælder desværre også vores grundvand.

I 2020 fandt myndighederne PFAS-stoffet TFA i 89 procent af grundvandsboringerne i Danmark.

Og i denne måned kom det frem, at PFAS-forureningen af grundvandet er langt værre end hidtil troet: Mange steder er der over 100 gange så meget PFAS i grundvandet som grænseværdien tillader.

Hjælp os med at redde drikkevandet

Der bliver fundet stadig flere rester af PFAS, pesticider og andre stoffer i vores grundvand.

Derfor kræver vi bedre beskyttelse af vores fremtidige drikkevand.

Er du enig? Så støt sagen med din underskrift.

PFAS-pesticider er stadig helt lovlige

Og der er ikke noget, der tyder på, at det bliver forbudt at sprøjte PFAS-pesticider på danske marker, selv om der er et EU-forbud mod PFAS på vej. Pesticider er nemlig undtaget i forslaget til det kommende forbud, også selv om de måtte indeholde PFAS.

Og det bekymrer Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

- Som et absolut minimum bør der indføres et forbud mod anvendelse af PFAS-pesticider i de områder, hvor vi har særlige drikkevandsinteresser, siger Maria Reumert Gjerding.

PFAS-forurening af grundvandet kan blive umulig at rense

I dag er det tilladt at sprøjte med mindst 11 slags PFAS-pesticider i Danmark. Ifølge Miljøstyrelsen er der PFAS-pesticiderne tilladte, da de ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Hans Peter Arp er professor i kemi fra Norges Geotekniske Institutt, og han er enig, at de koncentrationer af PFAS-stoffet TFA, som findes i grundvandet nu, ikke er giftige. Men han er bekymret for, om koncentrationen i fremtiden kan stige til en giftig koncentration for både mennesker og miljø.

- Et stort problem er, at vi ikke ved præcis, hvad den giftige koncentration for mennesker eller miljø er, men vi ved, at hvis vi går over den koncentration, er det næsten umuligt at rense alt grundvand, siger Hans Peter Arp til Danwatch.

DN: Forbyd PFAS-pesticider nu

PFAS-pesticiderne er mistænkt for at blive udvasket til grundvandet, hvor de kan risikere at blive næsten for evigt, da evighedskemikalierne er utrolig lang tid om at blive nedbrudt. De næste år skal et dansk forskningsprojekt under GEUS forsøge at bekræfte eller afkræfte, om PFAS-pesticiderne forurener grundvandet.

Men selv om PFAS-pesticiderne er under mistanke for at være en kilde til forurening af grundvandet, så er de altså stadig lovlige at bruge på danske marker. Og det er en fejl, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Pesticider, hvor der er påvist problemer med PFAS, bør forbydes ud fra et forsigtighedsprincip, indtil det er undersøgt nærmere, hvordan de påvirker natur og mennesker, siger Maria Reumert Gjerding.

Er du enig i, at vores politikere bør gøre mere for at beskytte fremtidens drikkevand? Så støt vores kamp for bedre beskyttelse af grundvandet med din underskrift.