'Red havet' er navnet på den kampagne, som Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden har lanceret i dag.

Kampagnen skal skabe ekstra opmærksomhed om havet omkring os, fordi det har brug for hjælp.

I løbet af de seneste 100 år er områder med iltmangel tidoblet, godt 85 procent af havbunden i den danske del af Nordsøen er forstyrret, og torskebestanden i Kattegat er nede på ti procent af, hvad den var i 1970’erne!

- Selv om vi er omgivet af hav, og havet er levested for et utal af arter, så har Danmark gennem mange år undladt effektivt at beskytte og genoprette havet. Tiden er inde nu til at gøre noget alvorligt ved det. Ingen ejer havet, så vi må alle være med til at passe på det - også Danmark, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Du kan skrive under på kampagnen i dag og være med til at hjælpe havet.

Alger og bundtrawl ødelægger miljøet i havet

Det er især udledningen af næringsstoffer fra intensivt landbrug og industrispildevand fra byer og huse på landet, der forurener og hæmmer havene omkring Danmark. Det medfører en eksplosivt voksende algevækst, der hæmmer leveforholdene for fisk, bunddyr og planter.

Den store algeproduktion og hurtige omsætning af næringsstoffer skygger for bundplanternes dybeste voksesteder, og efterlader i stedet en bar havbund, hvor der hverken er føde eller skjul for havets fisk og andre havdyr.

Samtidig har fiskeri med bundtrawl i mange år fået frit spil, selvom det er veldokumenteret, at bundtrawl ødelægger havnaturen.

Bundtrawl fungerer ved at slæbe et stort net henover havets bund. Det ødelægger havbunden og forstyrrer bundens naturlige liv. Mange arter, der bliver fanget som bifangst, overlever heller ikke turen i trawlposen.

Bundtrawl, forurening og iltsvind betyder, at de danske farvande allerede har mistet meget af sin rigdom og vildskab. For eksempel er de fleste haj- og rokkearter forsvundet helt fra store dele af vores farvande. Alt sammen har det konsekvenser for biodiversiteten og havets fremtidige tilstand.

Vi skal redde havet nu - før det er for sent

Det er VELUX FONDEN, der støtter de fire organisationers kampagne og ifølge programchef, Mikkel Klougart, er støtten helt på linje med fondens generelle fokus på at styrke det danske havmiljø.

”Vi har en fantastisk nabo i havet, som i princippet forærer os mange gode oplevelser og nødvendige ressourcer helt gratis. Desværre driver vi rovdrift på havet i dag, og hvis det fortsætter, risikerer vi at forårsage uopretteligt skade. Der er behov for mere opmærksomhed på det her område – og det vil vi gerne bidrage til, siger Mikkel Klougart i en pressemeddelelse.

Han bakkes op af generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg:

”Vi skal redde havet nu. I alt for mange år har forurening, overfiskeri og mangel på respekt for havnaturen hersket. Det ser vi konsekvenserne af nu i form af øget iltsvind, pressede fiskebestande, giftige kemikalier og ødelagt havbund. Det er alvorligt, og derfor beder vi nu alle danskere og politikere om at være med til at redde vores danske farvande”, siger Bo Øksnebjerg.

Kampagnen opfordrer alle danskere til at være med til at redde havet ved at skrive under her.

Fakta om 'Red havet'

'Red Havet' samler en række natur-, miljø- og friluftorganisationer om en klar opfordring til politikere og beslutningstagere: Giv havet et pusterum. Lad det genvinde sine kræfter, før det er for sent.

Danskerne kan skrive under for at hjælpe havet på RedHavet.nu

Det handler om politik, lovgivning og erhvervsliv. Fra Christiansborg til Klitmøller. Havet har ikke selv en stemme. Men det har brug for, at vi tager det alvorligt.

Som led i redningsplanen appellerer de fire miljøorganisationer til, at Danmark:

  • Senest i 2022 har etableret naturlige urørte zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor bundtrawling er forbudt
  • Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons
  • Senest i 2027 stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer
  • Derudover opfordrer initiativtagerne til at beskytte de danske farvande langt mere målrettet igennem forskning, lovgivning og økonomisk politik.

RedHavet.nu er finansieret af VELUX FONDEN og er et fælles initiativ mellem Danmarks Naturfredningsforening, Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund og WWF Verdensnaturfonden.