Der kan være sket en stor fejl i udregninger af tal for, hvor meget kvælstof og fosfor, der hvert år udledes til danske åer, søer og kystvande. Det oplyste miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor er medvirkende til at skabe algevækst, der giver iltsvind og fiskedød. Langt hovedparten af forureningen med næringsstoffer kommer fra landbruget.

Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder det for dybt alvorligt, hvis forureningen viser sig at være højere, end man hidtil har troet:

- Det er dybt rystende, at der igen kan sås tvivl om hele datagrundlaget for vores miljøindsats. Det her betyder, at der formentlig er blevet udledt markant mere forurening til vores havnatur og måske endda drikkevand, siger hun og fortsætter:

- Hvis det her står til troende, så er der behov for en politisk indsats meget hurtigt.

Læs mere: Regeringen må rulle forringelser af vandmiljøbeskyttelsen tilbage

Målemetode kan være forkert

Ifølge miljøministeren er fejlen opstået, da DMI for ti år siden moderniserede målemetoden bag nedbørstal, som Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) bruger i komplekse beregninger.

Den nye målemetode kan have ført til fejl i DMI's data om regnmængderne. Miljøministeren kalder det i en pressemeddelelsen for ”meget problematisk, hvis der er fejl i tallene”, og hun oplyser, at hun forventer en hurtig afklaring.

- Usikkerhed om så væsentlige dele af vores miljødata skal vi tage meget alvorligt. Derfor har jeg orienteret Folketinget, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig forventer jeg, at institutionerne hurtigt kommer til bunds i det her, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Plan for det danske vandmiljø

Danmark har igennem EU's vandrammedirektiv forpligtiget sig til at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor, for at bringe det danske vandmiljø i såkaldt god økologisk tilstand.

I dag er blot to ud af 119 vandområder i god tilstand, men ifølge målsætningerne skal de bringes i god tilstand i 2027, og for at de kan ske, så skal kvælstofudledningen nedbringes til omkring 45.000 tons.

Udledningen var sidste år godt 55.000 tons ifølge myndighedernes officielle tal, og dermed skal udledningen altså nedbringes med ca. 10.000 tons om året.

Miljøminister Lea Wermelin arbejder netop nu på en handlingsplan for at forbedre tilstanden for vandmiljøet, der skal gælde fra 2021 til 2027 og anvise en reduktion i udledningen af kvælstof.

Flere fejl om kvælstof

Det er desværre langtfra første gang, at der bliver opdaget fejl i beregningerne af udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet.

Tidligere i år oplyste Miljøministeriet, at Århus Universitet på grund af en regnefejl havde overvurderet udledningen af kvælstof med cirka 1000 ton i årligt gennemsnit i perioden 1990-2018.

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28

Bliv medlem og beskyt naturen sammen med os!

Danmarks Naturfredningsforening arbejder målrettet på at mindske den forurening af vores nature, der kommer fra landbrug og industri. For 50 kroner om måneden er du med til at støtte vores arbejde for en rigere og renere natur.