Der er desværre udbredte problemer med iltsvind og udledning af for meget kvælstof til de danske fjorde og kyster. Det viser nye tal fra Århus Universitet, som regeringen netop har præsenteret.

Udledningen af kvælstof var i 2018 på 58.000 tons. Dermed er der ikke sket det fald i udledningen, som det ellers blev forventet, da den tidligere regeringen vedtog den såkaldte landbrugspakke, der gav landmændene lov til at bruge mere gylle og gødning på markerne.

Miljøminister Lea Wermelin udtrykker i en pressemeddelelse bekymring over de nye tal, og udtaler, at regeringen nu vil tage initiativ til markant at styrke indsatsen for at nedbringe udledningen af kvælstof.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, roser udspillet fra regeringen:

- Det er utrolig positivt, at regeringen tager de store udfordringer med kvælstofforurening af de danske fjorde og kyster seriøst. For stor udledning af næringsstoffer er et kæmpe problem for naturen, og det skaber fiskedød og iltsvind i vores farvande, som ingen kan være tjent med, siger hun.

Læs også: Alarmerende stigning i kvælstofudledning

Må rulle landbrugspakkens forringelser tilbage

Med de nye tal er Danmark stadig meget langt fra målet om at komme ned på en udledning på 42.000 tons i 2027, som er miljømålet for at opnå god økologisk tilstand af det danske vandmiljø i henhold til EU's- vandrammedirektiv.

Tværtimod er udledningen faktisk steget støt siden 2012, hvor den var knap 55.000 tons.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, opfordrer derfor regeringen til helt konkret at rulle de forringelser af miljøbeskyttelsen tilbage, som blev indført med landbrugspakken tilbage i 2015. Det bør ske som et led i de forhandlinger, som regeringen netop nu har med partierne om et indgreb mod kvælstofforureningen.

- Landbrugspakken har simpelthen ikke virket efter hensigten, for kvælstofudledningen er ikke faldet som forventet. Derfor bør regeringen med det samme rulle forringelserne fra landbrugspakken tilbage, så der bliver genindført en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning, siger Maria Reumert Gjerding.

Dette kan gøres i praksis ved at reducere de kvælstofnormer, som Miljø- og Fødevareministeriet hvert år tildeler landbruget.

Læs også: Efter landbrugspakken: Mere kvælstof bliver tilovers i landbruget

Jordfordeling en del af løsningen

Maria Reumert Gjerding opfordrer samtidig til at se på en jordreform, som en del af løsningen:

- Der er brug for store langsigtede løsninger, og vi har sammen med Landbrug og Fødevarer netop fremlagt et forslag til en jordreform, som vil kunne være med til at løse problemerne. At tage jord ud af produktion og give arealerne tilbage til naturen, kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til vores sårbare vandmiljø. Det vil samtidig betyde, at vi kan få genskabt den naturlige hydrologi, så ådale og åer igen kan få mulighed for at slynge sig gennem landskabet til glæde for både miljø, natur og mennesker, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

- Ved at lave en jordreform kan vi sikre hensynet til vandmiljø, en mere robust og sammenhængende natur, klimatilpasning og landmændenes økonomi. Det er en billig og langsigtet investering for samfundet - en investering, der vil kaste rigtigt mange goder af sig i mange, mange år fremover.

Fakta om kvælstofudledning:

  • Udledningen af kvælstof var i 2018 på 58.000 tons, viser nye tal fra Århus Universitet.
  • Dermed har udledningen været stigende siden 2012, hvor den var knap 55.000 tons.
  • Det er stik imod forudsætningerne for fødevare- og landbrugspakken fra 2015, hvor det blev antaget, at udledningen ville falde. På den måde blev der skabt plads - et såkaldt råderum - til at give landbruget lov til at bruge mere gylle og gødning.
  • Danmarks Naturfredningsforening anbefaler derfor, at man nu ruller forringelserne, der blev indført med pakken tilbage.
alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28