- Dér kommer endnu et læs lort sejlende til Agersø Sund, siger Jan Rasmussen om de tanker, han gør sig, når endnu et tankskib lægger til ved oliekajen lige overfor den lille ø Agersø, hvor han bor.

Tankskibene kommer sejlende oppe fra Norge og har lasten fyldt med giftigt spildevand fra især den norske olieindustri.

- Det er jo mange hundrede tankskibe, der er kommet herned med norsk spildevand, fortæller Jan Rasmussen, der er formand for den lille lokale miljøgruppe Rent Havmiljø Nu.

Oliespildevandet bliver importeret til Danmark af virksomheden RGS Nordic. Virksomheden behandler det importerede spildevand på deres renseanlæg på halvøen Stigsnæs ved Skælskør og leder det herefter ud i det lille havområde Agersø Sund i den sydlige del af Storebælt.

Men selv efter behandling på renseanlægget er det norske oliespildevand fyldt med miljøskadelige tungmetaller, tjærestoffer og andet kemi langt over grænseværdierne for, hvad vi normalt tillader at udlede i dansk hav.

 Stop giftigt spildevand i havet!

Agersø Sund er desværre blot ét af mange steder i Danmark, hvor den sårbare havnatur bruges som losseplads for giftigt spildevand.

Vi kæmper for at stoppe det nu! Og du kan hjælpe os.

Se videoen med Jan Rasmussen, hvor han fortæller, hvorfor sagen er så vigtig, at han har brugt 20 år at sit liv på den.

Masser af døde fisk ved spildevandsrør

Importen af oliespildevand startede for 25 år siden, og efter nogle år begyndte øboerne på Agersø at mærke konsekvenserne.

- Jeg fik en opringning fra en dykker, der havde været ude at dykke ovre ved RGS Nordic nær spildevandsrøret. Her havde han fundet en masse døde fisk. Så var vi klar over, at der var et eller andet galt, fortæller Jan Rasmussen om den episode, der skød gang i en lang sej miljøkamp, der i februar har 20 års jubilæum.

I starten blev Jan Rasmussen og hans lille Agersø-gruppe mødt med stor skepsis, når de prøvede at få bl.a. kommune og miljømyndigheder til at forstå, at det vil gå galt, når man lukker gigantiske mængder udenlandsk industrispildevand ud i Agersø Sund og de indre danske farvande.

- Vi er både blevet kaldt sabotører og krakilere, når vi mødte op med vores protester. Men der er jo noget, der tyder på, at vi har haft ret, lyder det fra Jan Rasmussen, der fortsætter:

- I vores bevidsthed gav det jo slet ikke mening, at vi skulle importere spildevand fra udlandet, når vi ikke engang kan rense vores eget ordentligt, mener formanden for Rent Havmiljø Nu.

Læs mere: Sådan ender norske oliespildevand i dansk hav

Foto: Claus Garde Bergmann

Fra sit hus i udkanten af Agersø By kan formand for den lokale miljøgruppe Rent Havmiljø Nu, Jan Rasmussen, følge med i tankskibenes ankomst til renseanlægget på den anden side af Agersø Sund

På et tidspunkt siger havet stop!

Agersøs miljøaktivist nummer ét er tidligere fisker og har personligt oplevet, hvordan der blev færre og færre fisk at fange i Agersø Sund og de omgivende farvande. I følge Jan Rasmussen er nedturen for de lokale fiskebestande sket parallelt med udledningen af oliespildevand.

- Hvis det her havde stået på i et år eller to, så var der sikkert ikke sket noget. Men du kan jo ikke blive ved med at vælte kemikalier og forurenede stoffer ud i havet. På et tidspunkt siger havet stop! Slut! Nu kan det ikke klare mere, mener Jan Rasmussen.

Læs mere: Flydende forurening truer Danmarks sårbare havnatur

I midt 90’erne fangede Jan Rasmussen 150.000 kilo torsk om året i havet omkring Agersø og landede dem i øens driftige fiskerihavn. I dag kan øens mange sommerturister hverken købe en fladfisk eller gøre sig forhåbninger om selv at få en på krogen. Det er slemt for det lille øsamfund, der, efter at fiskeriet er lukket helt ned, nu skal leve af, at netop turister lokkes til Agersø.

- Hvis nogen for 25 år siden havde sagt til mig, at havet i 2023 ville være dødt, så havde jeg sagt, nu er du da dum at høre på. Selvfølgelig er havet da ikke dødt i 2023. Men det er sket, må vi bare konstatere. Fiskene vil ikke være her mere og fuglelivet har også problemer. Har vi et mon badeforbud her om ti år, lyder det dystopisk fra Jan Rasmussen.

Læs mere: Fiskere i Storebælt har oplevet forureningen dræbe livet i havet

Udledning af importeret oliespildevand muligvis ulovlig

 • Ifølge Basel-konventionen er det ulovligt at føre miljøskadeligt affald over grænser til behandling og bortskaffelse i et andet land
 • Miljøstyrelsen sagde derfor først nej til at forny RGS Nordics tilladelse til at importere norsk oliespildevand til behandling på virksomhedens anlæg ved Agersø Sund.
 • Men Miljøstyrelsen sagde ja til en importtilladelse, da ordlyden ”behandling” blev til ”nyttiggørelse” af oliespildevandet.
 • Ifølge Miljøstyrelsen er det kun 1-2 procent olierester i det norske oliespildevand, der kan nyttiggøres.
 • Resten af spildevandet udledes i Agersø Sund, uden at de gældende grænseværdier for tungmetaller, tjærestoffer og kemiske stoffer er overholdt.
 • Kammeradvokaten har - ifølge DRs dækning af sagen - gentagende gange påpeget overfor Miljøstyrelsen, at det derfor mest taler for, at det er bortskaffelse og ikke nyttiggørelse, og at importen derfor ikke er lovlig.
 • Ifølge DRs dækning mener førende eksperter i miljøjura samtidigt, at det er i strid med EU-lovgivningen at udlede kemiske stoffer over grænseværdierne til et havområde, der i forvejen er i dårlig tilstand.

Foto: Claus Garde Bergmann

Fra den lille ø Agersø kan man se over på oliekajen ved Stigsnæs, hvor tankskibene fra Norge lægger til og pumper det giftige oliespildevand op til RGS Nordic' renseanlæg.

De ansvarlige skal sige nej til udenlandsk industrispildevand i dansk hav

Miljøstyrelsen har givet RGS Nordic en ny importtilladelse, så virksomheden i mange år frem kan fortsætte med at sejle oliespildevand til deres renseanlæg på Stigsnæs.

Men Slagelse Kommune har i sidste øjeblik trukket deres varslede miljøtilladelse tilbage til at udlede det behandlede udenlandske spildevand i Agersø Sund.

For det kan kun lade sig gøre, hvis man i en 300 meter såkaldt blandingszone ser stort på grænseværdier og beskyttelse af havmiljøet og tillader, at stærkt sundheds- og miljøskadelige stoffer som PFAS, bly, cadmium – og bl.a. ét helt kilo kviksølv årligt bliver udledt i Agersø Sund.

- Det vækker en harme og en vrede i mig. Når man elsker naturen og har levet af havet og så ser, hvad der sker. Det gør ondt. Det gør rigtig ondt, siger Jan Rasmussen.

Agersøs vedholdende miljøaktivist opfordrer alle til at bakke op om borgerforslaget: ”Stop import af giftigt spildevand fra olieindustrien” på borgerforslag.dk.

Og så har Jan Rasmussen ét centralt ønske til miljømyndigheder i stat og kommune og til miljøminister Magnus Heunicke i deres håndtering af virksomheden RGS Nordic og deres forurenende import af oliespildevand.

- Der skal ikke være alle de kattelemme for, hvordan man kan få lov at udlede forurenet spildevand over grænseværdierne. Kattelemme som blandingszoner, fortynding af spildevandet og snak om nyttiggørelse af spildevandet. Udledningen skal bare stoppe nu, slutter Jan Rasmussen.

Læs mere: Forurening af havet med oliespildevand kan være ulovlig

Foto: Claus Garde Bergmann

På færgeturen til Agersø bliver passagererne gjort opmærksom på, at man ikke må kaste affald ud i Agersø Sund.

alt
Claus Garde Bergmann
Presseansvarlig for hav og fiskeri
alt
Henning Mørk Jørgensen
Rådgiver vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 35

Hjælp os med at stoppe forureningen af havet!

Den lille ø Agersø i Storebælt lever i dag af pendlere og turister, der lokkes til af øens natur og stemning.